Sök Kontakt


Diarium, arkiv och sekretess

I kommunens diarium registeras alla handlingar som finns hos kommunen. Om du vill ta del av en handling kan du kontakta kommunens medborgarservice eller ansvarig nämnd.

Utbildningsnämnden Öppnas i nytt fönster.
Kultur- och folkhälsonämnden Öppnas i nytt fönster.
Kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster.
Samhällsbyggnadsnämnden Öppnas i nytt fönster.
Socialnämnden Öppnas i nytt fönster.

 

Det finns begränsningar i vilka handlingar du kan få ut. När en begäran om att få ta del av en allmän handling kommer in till kommuen prövar vi om:

  • Handlingen du efterfrågar finns hos kommunen.
  • Det är en allmän handling.
  • Uppgifter i handlingen omfattas av sekretess.

 

Läs mer om allmänna handlingar och sekretess

Arkiv

Söker du äldre handlingar kan du kontakta medborgarservice eller vårt arkiv.

Laholms kommun
Arkiv
Humlegången 6
312 80 Laholm

arkiv@laholm.se

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: