Sök Kontakt

Farligt avfall

Farligt avfall finns i små mängder i varje hushåll. Den sammanlagda mängden farligt avfall från varje hushåll kan göra stor skada om avfallet hamnar fel.

Dagligen använder många av oss kemikalier och farliga ämnen.
Det är mycket viktigt att dessa inte hälls ut i avloppet eller läggs i den vanliga soppåsen. Farligt avfall kan vara giftigt för människor och djur. Det kan vara cancerframkallande, frätande, brandfarligt eller vara smittförande.

Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall på Ahla återvinningscentral eller använda insamlingsskåpen som finns utplacerade på olika platser i kommunen. Då säkerhetsställer du att ditt farliga avfall tas omhand av kunnig personal på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Här hittar du insamlingsskåp

 • Ahla Återvinningscentral
 • ICA Nära Våxbohallen, Våxtorp
 • Coop, Knäred
 • Maxi ICA Stormarknad, Mellbystrand
 • Laholms Stadshus, ingången vid Stadsbiblioteket

KOM i HÅG!
Det är mycket viktigt att farligt avfall inte hälls ut i avloppet eller läggs i den vanliga soppåsen!

Vad är farligt avfall?

Elektronik

 • Kaffebryggare, vattenkokare
 • Kretskort, klockor
 • Dator, skrivare, TV
 • Leksaker med inbyggt batteri
 • Tvättmaskin, torktumlare
 • Kyl,frys

Kemikalier

 • Färg- och limrester
 • Fotokemikalier, till exempel framkallare och fixeringsvätskor
 • Lösningsmedel, till exempel lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
 • Sprayflaskor med innehåll, till exempel färg, kemikalier och hårprodukter
 • Bekämpningsmedel, till exempel insektsspray och myrr
 • Diesel och annat drivmedel
 • Nagellack

Batterier

 • Uppladdningsbara batterier
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
  OBSERVERA!! Att batterier finns dolda till exempel i uppladdningsbara apparter som mobiltelefoner, handdammsugare och leksaker

Glödlampor

Glödlampor innehåller bly, en mycket farlig tungmetall som skadar både människa och miljö. Glödlampan är ingen förpackning och får absolut inte läggas i glasåtervinningen på återvinningsstationerna. De glödlampor som sorteras fel ställer till stora bekymmer i glasbruken då de förstör glasmassan. De flesta lågenergilampor ser ut som ett ljusrör på vanlig sockel.
Några lågenergilampor ser ut som glödlampor, men känns igen på att de är nästan dubbelt så tunga som vanliga glödlampor. Ljusrör innehåller kvicksilver och måste vara hela för att man ska kunna åtrvinna dem. Var försiktig vid hantering av dem.

 

Se här vad som gäller för verksamheter och företag

Farligt avfall i din verksamhet

I avfallsförordningen kan du se vilket avfall som räknas som farligt avfall.

Avfallsförordningen (2020:614) på riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Verksamheter får inte lämna farligt avfall på Ahla återvinningscentral utan lämnar till godkända företag för mottagningav farligt avfall.

I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

För farligt avfall gäller dessutom:

 • Du måste märka förvaringskärl med vilket innehåll kärlet har.
 • Du får inte späda ut farligt avfall eller blanda olika typer av avfall.
 • Välj produkter som leder till minskad mängd farligt avfall och byt ut farliga produkter till mindre farliga.
 • Du bör transportera bort farligt avfall minst en gång per år. Lagra inte onödigt stora mängder avfall.
 • Anteckna den mängd farligt avfall som bildas under året och vart ditt företag har transporterat det. Se till att få ett kvitto på det avfall som har hämtats. Du ska kunna visa upp dokumentationen om miljöförvaltningen begär det.
 • Från den 1 november 2020 är det även krav på att du som företagare ska rapportera in uppgifter om hantering av farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Mer om vilka uppgifter som ska redovisas hittar du hos Naturvårdsverket.

Rapportera farligt avfall hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 

Transport av farligt avfall

Grundreglen är att du som företagare inte får transportera ditt farliga avfall själv. Du ska kontakta en transportör som har tillstånd från Länsstyrelsen. Transportören kan hjälpa till med den dokumentation av avfallstransprten som du är skyldig att ordna.

Mindre mängder farligt avfall får du själv transportera bort efter att du har anmält transporten till länsstyrelsen. Du får årligen maximalt transportera 100 kilo eller 100 liter farligt avfall. Du måste transportera avfallet till en godkänd behandlingsanläggning. För att fåtransportera avfall som innehåller kvicksilver, cyanid, kadmium eller PCB måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Transportera farligt avfall, hämta blanketter hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.


Elavfall

För information om el-avfall som ingår i producentansvaret besök
El-kretsen.se

www.el-kretsen.se Länk till annan webbplats.

Avlämnarintyg

För att du som företag/verksamhet ska kunna lämna el-avfall på Ahla ÅVC krävs det ett avlämnarintyg från El-Kretsen.
Intyget ger verksamheten rätt att lämna hushållsliknande el-avfall. Exempelvis; kyl/frys, batterier, lysrör eller TV-apparater.
Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle. Kom ihåg att ta med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfalltyp.

Varför avlämnarintyg?

Regeringen har infört de nya reglerna för att kunna kontrollera hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet. Det innebär att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Hur får jag ett intyg?

 • Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats
 • Intyget kommer per e-post, skriv ut och ta med det och el-avfallet.
 • Ge personalen på ÅVC:n ditt avlämnarintyg och visa ditt el-avfall
 • Personalen kontrollerar ditt avlämnarintyg och el-avfallet
 • Lämna ditt avfall på anvisad plats
 • Personalen på ÅVC:n har rätt att neka dig att lämna ditt el-avfall om du inte har korrekta och fullständiga uppgifter

Fyll i formulär för att ansöka om ett avlämnarintyg

På El-Kretsens webbplats finns ett digitalt formulär där du fyller i uppgifterna kring el-avfallet du vill lämna. På el-kretsens hemsida finns även mer information om rapportering av el-avfall.

www.el-kretsen.se/avlämnarintyg Länk till annan webbplats.

Batterier

Alla batterier ska samlas in. Detta för att få en säker utsortering av miljöfarliga batterier som innehåller tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.

Asbest

Asbest har bland annat använts i byggnadsmaterial. För hantering av asbest gäller speciella regler av hänsyn till arbetsmiljön.
Viktigt att förpacka avfallet så att det inte dammar vid lossning. Asbestavfall ska vara förpackat och märkt ”Dammet är farligt vid inandning, innehåller asbest”. Vid lämning av aspest kör du direkt till vågen, alltså inte genom bomssytemet. Saknar ditt företag kort för vågen betalar man för vägningen på plats med SWISH, kort eller kontanter.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag kl.8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.
laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Slamsugningstjänst i Halmstad/Olssons i Skottorp
Måndag-fredag kl.8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.
info@olssonsiskottorp.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag kl.9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.
avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar kl.9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag kl.9.30-16.30
Lördagar kl.9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan