Sök Kontakt


Hur du fakturerar kommunen

Fakturor som du skickar till kommunen måste vara elektroniska, så kallade e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

För att vi ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det framgår vad som har levererats, vem inom kommunen som har gjort beställningen och att det är Laholms kommun som är fakturamottagare.

Kom ihåg!

 • Att skicka PDF-fakturor via e-post är inte e-fakturering.
 • Kommunen tar inte emot PDF fakturor.
 • Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om utföraren innehar F-skattsedel, samt kontaktperson och kontaktuppgifter.
 • Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning/enhet, adress.
 • Faktura- och leveransdatum (när varorna såldes eller tjänsterna utfördes), faktura- eller OCR-nummer.
 • Vad fakturan avser, pris per artikel, brutto- samt specificerad moms.
 • Eventuella bilagor till fakturan ska skickas med i pdf-format.
  Läs mer om vad en faktura ska innehålla på skatteverkets webbsida, se länk här intill.

Fakturan ska ställas till:
Laholms kommun
Box 65
312 21 Laholm

Referens och beställare:

 • Referenskod: av sex tecken, det är alltid sex siffror exempelvis: 123456
 • Beställarens för- och efternamn exempelvis: Anna Andersson

Kommunens fakturor har en automatisk referenskontroll därför är det viktigt att referenskoden anges i fältet Er referens utan mellanslag eller andra tecken.

Om du inte har ett fält att ange beställarens för- och efternamn på i fakturahuvudet går det bra att skriva som textrad i fakturan.

Alla anställda inom kommunen som är behöriga att göra beställningar är informerade om gällande rutiner och känner till vilken referenskod man skall uppge vid en beställning.

Pappersfakturor

Undantag från krav på e-faktura gäller för socialtjänstens klientfakturor och särskilda utländska fakturor som skickas i pappersform till:

Laholms kommun
Box 65
312 21 Laholm

Betalningsvillkor

Kommunen accepterar inte andra betalningsvillkor än 30 dagar från ankomstdagen om inte annat särskilt har avtalats. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.

Elektronisk faktura

Den standard för elektronisk faktura som kommunen använder är Peppol format. Peppol är ett standardiserat sätt att utbyta elektroniska dokument inom och över EU:s gränser. Kommunens identifierare för Peppol är : 0007:2120001223

Det går även bra att använda organisationsnummer: 212000-1223 för att ansluta mot oss.

Kommun använder VAN-operatören Pagero AB och du som leverantör måste informera din van-operatör om att kommunens fakturor ska skickas till Pagero AB.

Kommunen erbjuder via Pagero en kostnadsfri leverantörsportal för att registrera e-faktura. Ange projektkod: FreePortal_Laholm. Efter registrering får ni ett mail med era inloggningsuppgifter.

Anslut dig till Pageros kostnadsfira leveransportal:

Skapa konto i leverantörsportal från Pagero Länk till annan webbplats.

Kontakta Pagero AB för att få reda på hur du skickar e-fakturor till kommunen:

Pagero AB
031-730 88 00
Tommy Karlsson
Redovisningschef
0430-152 64
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: