Sök Kontakt

Tillfällig försäljning

Funderar du på en tillfällig etablering med försäljning, så som sommaretablering på stranden eller mobil försäljning med foodtrucks eller annat så har vi samlat en särskild gudie för dig.

1

Torghandel

Laholms kommun erbjuder torgplatser på Stortorget i Laholm, på Strandtorget i Mellbystrand och på Skummeslövstorg i Skummeslövsstrand.

Torghandel i korthet

 • Det finns två former för hyra av plats för torghandel
  - fast plats
  - tillfällig plats
 • Man hyr sin yta av kommunen genom att boka
 • Det finns en fast taxa som styr avgiften
 • Torghandel är tidsstyrd, se tider för respektive torg
 • Livsmedelsförsäljning ska följa gängse regler för livsmedelshantering.
 • Man ansvarar själv för sin renhållning och att platsen lämnas ren och snygg
 • Överträdelser regleras enligt ordningslagen.

På sidan om torhandel hittar du all specifik information

Torghandel

2

Mobil försäljning

Ska du ha en mobil försäljning utanför torgområdena och köra till och från platsen varje dag? I så fall behöver du

 • Polistillstånd
 • Tillstånd från markägaren vars mark du ska stå på, så kallad markupplåtelse
 • Livsmedelsregistrering.

Livsmedelsregistrering söker du hos oss på Laholms kommun. Medans polistillstånd söks hos polisen och marktillstånd hos respektive markägare.

Upplåtelse av mark kan innebära att markägaren vill ha en hyra, tänk på att alltid stämma av detta innan du söker tillstånd, så du och markägaren är överens.

Livsmedelsregistrering

Polistillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3

Uppställning av bod, vagn eller motsvarande

Vill du ha en tillfällig verksamhet som inte är mobil men ändå tillfällig. Så som en bod, vagn, container eller liknande på till exempel stranden, då kommer här en lathund för vad du behöver göra och ansöka om för tillstånd.

Det här behöver du göra

 • Marklov, Fråga markägare om lov
 • Avlopp och vatten, kan behövas för din verksamhet, detta stämmer du av med miljöenheten innan du söker bygglov. För närvarande finns möjlighet till avlopp och vatten vid Birger Pers väg, Kolonivägen samt Stora Strandvägen.
 • El, behöver du el kontaktar du Södra Hallands kraft för tillgänglighet, inkoppling och kostnader.
 • Avfall, som verksamhetsutövare ansvarar du för att ditt avfall sorteras och tas om hand på ett korrekt sätt. Hur du går tillväga kan du läsa i länken avfall.
 • Söka bygglov, du når bygglovsguiden genom länken längre ner
 • Söka startbesked, detta gör du efter att du fått bygglov. Tänk på att det tar fyra veckor från startbesked till att beslutet vunnit laga kraft. Först då får du påbörja din etablering.
 • Toalett, Om du kommer bereda livsmedel krävs att du har tillgång till toalett som inte är öppen för allmänheten. Detta kan lösas genom att ni avtalar med kommunen om tillgång till offentlig toalett om det är möjligt. Eller att ni sätter upp en tillfällig toalett i närheten av din verksamhet. Denna ska i så fall tas med i bygglovsansökan.
 • Livsmedel, när du ska sälja och/eller servera livsmedel behöver du registrera din verksamhet som livsmedelsanläggning. Det tar ca 10 dagar från att anmälan är registrerad till att du kan börja servera. Det utgår en avgift. Anmälan gör du i blanketten längre ner på sidan och skicka genom kommunens e-tjänst.
 • Alkohol, ska din verksamhet servera alkohol behöver du ett serveringstillsånd. För att få serveringstillsånd behöver du ha ett bygglov för din verksamhet.
 • Gasol eller brandfarlig vara, kommer du att hantera gasol eller annan brandfarlig vara i din verksamhet? På Räddningstjänstens sida kan du se om det du planerar hantera kräver tillstånd. Tillståndet söker du hos Räddningstjänst.
 • Avgifter när du ansöker om tillstånd för tillfällig verksamhet så kommer det utgå avgifter för respektive punkt ovan. Vill du få en överblick av kostnaderna kontakta respektive verksamhet innan du söker lov.

Avfallshantering

Bygglovsguiden

Registrera livsmedelsanläggning

Alkoholförsäljning

Gasol eller brandfarlig vara

Peter Severin Larsson
Näringsliv och Destination
0430-155 31, +46 730 69 99 69
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan