Sök Kontakt

Skolskjuts, resekort och inackorderingsbidrag

Elever kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan. Det finns olika regler för elever i grundskolan och gymnasiet.

Skolskjuts i grundskola

Elever som går i anvisad skola i kommunal förskoleklass eller grundskola och har en lång skolväg eller en skolväg som anses farlig har rätt till skolskjuts. En elev med funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda omständigheter kan också ha rätt till skolskjuts.

Mer information om skolskjuts i grundskolan

Ansökan om skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. Du ansöker i e-tjänsten senast 1 maj om du önskar skolskjuts från höstterminens skolstart.

För ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 14 dagar, för att operatören ska hinna planera in eleven på turen.

Ansökan om skolskjuts i grundskolan Länk till annan webbplats.

Ansökan om skolskjuts i grundskolan, växelvis boende Länk till annan webbplats.

 

Resekort och ersättning för dagliga resor till gymnasiet

Om du är folkbokförd i Laholms kommun, studerar på heltid på gymnasiet under minst tre sammanhängande veckor och har mer än sex kilometer till skolan kan du ha rätt till resekort eller kontantersättning för dagliga resor fram och tillbaka till gymnasieskolan.

Mer information om resekort och ersättning för dagliga resor till gymnasiet

Ansökan om resekort och ersättning för dagliga resor

Ansökan sker varje läsår av myndig elev eller vårdnadshavare. Inför höstterminen behöver du ansöka innan 1 augusti för att garantera resekort/biljett från skolstart. Ansökan för kontantersättning ska vara inkommen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.

Ansökan om ersättning för dagliga resor till gymnasiet Länk till annan webbplats.

Du som går på Osbecksgymnasiet men är folkbokförd i en annan kommun ansöker om resekort/ersättning i din hemkommun.

Inackorderingsbidrag till gymnasielever

Elever som går på gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan ansöka om inackorderingsbidrag. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven måste också vara berättigad till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

För att ha rätt till inackorderingsbidrag behöver eleven bosätta sig i skolkommunen, ha längre än 50 km mellan folkbokföringsadressen och skolan eller mer än tre timmars restid om dagen, samt att utbildningen inte får finnas i Laholm, inom Samverkansavtal Halland eller Samverkansavtal Båstad.

Mer information om inackorderingsbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag

Ansökan görs senast 1 oktober, inför varje nytt läsår. Myndig elev (fyllda 18 år) eller elevs vårdnadshavare kan ansöka om inackorderingsbidraget i e-tjänsten. Vid ändrade förhållanden, så som studieuppehåll eller flytt, är du skyldig att anmäla detta till skolan och hemkommunen snarast. Utbetalade bidrag som grundar sig på felaktigt lämnade uppgifter kommer att krävas tillbaka.

Ansökan om inackorderingsbidrag Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Veronica Johansson
Skolskjutshandläggare
0430-155 17
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan