Sök Kontakt

Socialjour

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. Jouren nås via samhällets larmnummer 112. Vid akuta sociala problem som inte kan vänta på ordinarie handläggning är socialjouren här för att hjälpa.

Socialjouren prioriterar akuta barnärenden, missbruksärenden och situationer relaterade till relationsvåld.

Vem kan få hjälp?

Både privatpersoner och myndigheter kan få hjälp av socialjouren.

Vilken hjälp finns?

Socialjouren erbjuder ett antal tjänster för att stödja i akuta situationer:

  • Rådgivning, hänvisning och upplysning.
  • Bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen.
  • Stödjande samtal eller utredande samtal.
  • Hembesök.
  • Stöd för dem som utsätts för relationsvåld.
  • Genomförande av nödvändiga åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  • Genomförande av nödvändiga åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan