Sök Kontakt


Betyg och bedömning

På Osbecksgymnasiet tar du som elev ansvar för ditt lärande. I bedömning och betygssättning beaktas all tillgänglig kunskap, både från skolan och utanför den vanliga undervisningen.

Du kan tillsammans med din lärare bedöma dina förmågor och din kunskapsutveckling då undervisningen på Osbecksgymnasiet bygger på ett formativt förhållningssätt. Lärarna beaktar i sin bedömning och betygssättning all tillgänglig kunskap som du tillgodogjort dig i skolan, men också utanför den vanliga undervisningen. Läraren ansvarar för att förmedla till dig som elev, och att samverka med vårdnadshavare, gällande på vilka grunder bedömning och betygssättning sker.

Eleverna på Osbecksgymnasiet uppnår sin fulla potential, vilket visar sig i hög måluppfyllelse och höga betygsvärden.

Utvecklingssamtal

Några gånger varje läsår erbjuds du som elev, och dina vårdnadshavare, att komma till skolan på utvecklingssamtal, informationsmöten och andra aktiviteter. I samband med utvecklingssamtalen går vi också igenom de omdömen som finns publicerade på itslearning.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: