Sök Kontakt

Föreningar och föreningsliv

Laholms kommun har ett rikt och varierat föreningsliv. Föreningslivet bidrar till utbudet av idrott, fritids- och kulturaktiviteter. Föreningarna skapar möjligheter för alla att ha en aktiv fritid.

Föreningsregister

I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till de föreningar som valt att registrera sig i kommunens föreningsregister. Där kan du också registrera en förening.

Laholms kommuns föreningsregister Länk till annan webbplats.

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns flera olika bidrag inom kommunen som föreningar kan söka.

Ansökan om bidrag Länk till annan webbplats.

Bidrag till föreningar och sista ansökningsdatum:

 • Aktivitetsbidrag, 25 februari och 25 augusti.
 • Utbildningsbidrag, 25 februari och 25 augusti.
 • Övrigt bidrag, 25 februari och 25 augusti.
 • Lokalbidrag, 25 februari.
 • Bidrag till samlingslokaler, mer information kommer.

Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar (LFS 7.8) Pdf, 170.7 kB.

Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9) Pdf, 23.5 kB.

Idrotts- och fritidsprogram

Laholms kommun har ett fritids- och idrottsprogram som antogs av kommunfullmäktige 31 oktober 2023 och som gäller under perioden 2024 - 2027. Programmet är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning för fritids och idrottsfrågor i Laholms kommun. Programmet visar tydligt vad som behöver prioriteras inom olika områden och är ett kommunövergripande program. Det ska följas upp årligen och ansvarig nämnd är kultur- och folkhälsonämnden.

Idrotts- och fritidsprogram 2024-2027 Pdf, 7.7 MB.

Årets förening

Priset är ett stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, som under året på ett tydligt sätt arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang och en god breddverksamhet främst för barn- och ungdom. Vidare kan priset delas ut till förening som under året gjort en speciell uppmärksammad insats

Prissumman är på 12 500 kronor och priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Årets förening 2023

Årets förening 2023 tilldelades Laholms Arbetskooperativ med följande motivering:

"För en god insats genom Stationens Bok- och kaffeshop, där personer med olika behov får växa och allmänheten får service. Föreningen gör ett viktigt arbete för att öka läslusten, förbättra integrationen och för en ökad aktivitet och trivsel på en annars övergiven tågstation".

Så här kan du nominera en förening

Nominera ditt förslag till årets förening genom att mejla till:

kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se

Du kan också skicka in din nominering med post till adressen:
Kultur- och folkhälsonämnden, 312 80 Laholm

Märk ditt förslag med ”Årets förening”. Uppge också ditt namn, adress och telefonnummer.

Förslag till pristagare ska lämnas till nämnden senast 1 oktober. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Tidigare pristagare

2023 Laholms Arbetskooperativ
2022 Röda Korset Laholm
2021 Bukten Mountainbikeklubb
2020 Ungdomsbrandkåren Laholm
2019 Björbäcks ryttarförening
2018 Göstorps Trivselförening
2017 Korpen Engelaholm
2016 Laholms BTK Serve
2015 Knäreds Samhällsförening
2014 Laholms IF Träningsverket
2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening
2012 Laholm utan gränser
2011 Handbollsklubben Hök
2010 Laholms Golfklubb
2009 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Laholm
2008 Våxtorps Boll&Idrottssällskap
2007 Amatörteaterföreningen Laholms Sommarspel
2006 Caprifolens Voltigeklubb
2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation
2004 Laholmscyklisten Cykelklubb
2003 Höks Handikappidrott
2002 Bordtennisklubben Serve
2001 Vindrarps Volleybollklubb
2000 Sjöalts Idrottsförening
1999 Vallberga Gymnastikförening
1998 Simsällskapet Stimmet
1997 Knäreds Kraftsportklubb
1996 Laholms Fotbollsklubb
1995 Laholms Kvinnliga Bilkår
1994 Le Petit Bouleklubb
1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening

Reglemente för Årets förening (LFS 7.18) Pdf, 45.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilda förening

Är ni flera personer som har ett gemensamt intresse? Vill ni driva en gemensam fråga? Starta en förening tillsammans!

En ideell förening måste ha:

 • Minst tre medlemmar
 • En styrelse med ordförande, sekreterare och kassör
 • Stadgar (de regler som förklarar hur föreningen fungerar)

Om föreningen exempelvis vill boka lokaler eller söka bidrag behövs även ett organisationsnummer, detta ansöker ni om hos Skatteverket.

Relaterade länkar för mer information:

Allt du behöver veta som ideell förening (Förening.se) Länk till annan webbplats.

Bilda en idrottsförening (Riksidrottsförbundet) Länk till annan webbplats.

Bilda en ideell förening (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Föreningsråd

Laholms Föreningsråd är en ideell förening som arbetar med att skapa arbete i medlemsföreningar för personer med någon form av arbetsnedsättning.

Vinsten för föreningarna är att de får bra medarbetare, men att de inte behöver ägna tid åt arbetsgivaransvar och administration runt anställningen.

Föreningen har ett arbetslag som reser runt till olika medlemsföreningar och utför praktiskt arbete som reparationer, målning, städning, mindre nybyggnationer, röjning m.m. Föreningarna står för materialkostnad och en timpeng.

Föreningsrådet kan även bistå föreningarna med bokföring, administration och bidragsansökningar.

Laholms Föreningsråd finansieras av Laholms kommun, enligt särskilt avtal.

Laholms föreningsråd Länk till annan webbplats.

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet.

Beroende på hur lotteriet utförs kan en registrering eller licens behövas. Kommunen kan endast godkänna registreringslotterier och en registrering kan gälla som längst i fem år. I ett registreringslotteri gäller följande:

 • Värdet av en kontant vinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp (2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Lotterier som inte behöver registrering

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (vilket 2024 motsvarar ca 14 kr)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (vilket 2024 motsvarar 9 550 kr)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i.

Ansökan om lotteritillstånd

Ansökan om lotteritillstånd ska göras senast två månader före planerad start av lotteri. Ansökan görs via e-tjänst.

Ansökan lotteritillstånd - registreringslotteri - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Redovisning av lotteri

Det är lotteriansvarigs uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Blankett finns i blankettarkivet på kommunens hemsida.

Relaterad information:

Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Landsbygdsdialog

I Laholms kommun finns det för närvarande 18 byalag och samhällsföreningar. Föreningarna är en viktig samtalspart till Laholms kommun och inte minst en viktig aktör för att göra byarna attraktiva att bo och leva i.

En viktig del i arbetet är våra byaträffar. Dessa möten planeras tillsammans med respektive byalag. Planerade byaträffar under 2024:

 • Veinge, 4 april, 18:30, Veingeskolans matsal
 • Våxtorp, 30 maj, 18:30, Våxtorps Bygdegård
 • Vallberga, 19 september, 18:30, BK Walldias klubbhus
 • Genevad, 28 november, 18:30, samlingslokal Eriksbergsgatan 2

Anmälan till varje byaträff kommer cirka en månad före och då presenteras även en enkät som allmänheten får svara på. Resultatet av enkäten presenteras på själva byaträffen.

För mer information, kontakta:
Mattias Persson, föreningsutvecklare

mattias.persson@laholm.se

070 - 206 98 96

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan