Sök Kontakt


Köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Före installation

Utrustning som innehåller mer än 14 ton CO2e ska anmälas till miljöenheten innan installation. Installationen ska utföras av certifierad personal och företag.

Återkommande kontroll

Aggregat som innehåller mer än 5 ton CO2e ska kontrolleras en gång per år.

Aggregat som innehåller mer än 50 ton CO2e ska kontrolleras två gånger per år.

Kontrollen ska göras av certifierad personal och företag.

Årlig rapportering

Anläggningar som innehåller mer än 14 ton CO2e tillsammans (man räknar med alla aggregat som har 5 ton CO2e eller mer) ska årligen skicka in rapport över den kontrollen som har gjorts. Rapporten ska skickas in till miljöenheten senast 31 mars året efter kontrollen gjordes.

Överträdelse av regler

Vid överträdelse av köldmediabestämmelserna, till exempel utebliven eller försenad rapport, kan det komma att beslutas om miljösanktionsavgift, som är en form av böter.

Denise Andreasson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-266 59

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: