Sök Kontakt

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen finns ett stort utbud av utbildningar och det är löpande kursstarter under hela året. Du väljer själv den studieform som passar dig bäst. Studierna är avgiftsfria och du kan söka studiemedel från CSN.

Vuxenutbildningen erbjuder olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Du kan läsa in grundskolan och gymnasiet, välja mellan olika fristående kurser, läsa svenska för invandrare, gå en gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning eller anpassad utbildning för vuxna. Vi är även en samarbetspartner till näringslivet med skräddarsydda utbildningspaket utifrån verksamhetens behov. Vi samverkar med yrkeshögskola, högskola och universitet och beslutar om ersättning vid studier i andra kommuner.

Campus Laholm är en parfymfri arbetsplats

Här visar vi hänsyn mot personer som har astma, allergi eller doftöverkänslighet. Undvik att använda parfym och starkt parfymerade produkter såsom sprayer, tvättmedel, sköljmedel mm.

Kvalitetsdeklaration - det här är vi

Vuxenutbildningen omfattar flera delar:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasiala kurser
  • Yrkesutbildning på gymnasial nivå
  • Lärlingsutbildning, yrkesutbildning ute på företag i kombination med teoretiska kurser
  • Uppdragsutbildningar för arbetsgivare, utförare vid behov från uppdragsgivare
  • Svenska för invandrare, SFI
  • Anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå
  • Samverkan med yrkeshögskola, högskola och universitet

Vuxenutbildningen ska ge invånare och elever de bästa förutsättningarna för lärande, utveckling och integration.

Vuxenutbildningen bidrar även till kommunens tillväxt genom att vara en progressiv samverkanspart för kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig verksamhet.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att samtliga krav inom vuxenutbildningen enligt skollag och förordning uppfylls och att alla utbildningsdelar är kvalitetssäkrade.

Vi ansvarar för att utbildningsutbudet utvecklas i enlighet med arbetslivets behov av kompetens, i samverkan med andra aktörer i regionen.

Vi ansvarar för att samverka med arbetsförmedling och andra myndigheter för våra gemensamma målgrupper.

Vi ansvarar för att erbjuda dig som elev en flexibel utbildning utifrån dina förutsättningar i form, tid och rum.

Vi ansvarar för att tillsammans med dig som elev omvärldsbevaka arbets- och samhällslivet samt att ta in detta i utbildningen.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och vårt bemötande.

Mejla oss på vuxenutbildning@laholm.se

Medfinansierad av Europeiska unionen