Sök Kontakt


Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i bostäder, vård- och undervisningslokaler, på konserter och liknande. Det finns också riktvärden för hur industrier och andra verksamheter får låta.

Du som bedriver verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Du är därför skyldig att säkerställa att din verksamhet inte överskrider riktvärdena för buller. Vid behov behöver du som verksamhetsutövare utföra bullerutredningar och bekosta samt vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna om riktvärdena överskrids.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullerutredningar och åtgärder om samhällsbyggnadsnämnden kräver det.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: