Sök Kontakt


Lämna anbud

Att delta i en upphandling och lämna anbud behöver inte vara så krångligt som det kan se ut vid första anblick. Här finns tips och råd för anbudslämnare.

Tips och råd till dig som vill lämna anbud

Tio korta tips!

  1. Börja i tid
  2. Ställ frågor och begära förtydligande
  3. Svara även på självklara frågor
  4. Kontrollera att du kan uppfylla alla krav och villkor
  5. Du kan åberopa ett annat företags kapacitet för att klara ska-kraven
  6. Kontrollera ditt anbud
  7. Kontrollera datum
  8. Lämna in anbudet på det sätt och i den form som efterfrågas
  9. Avvakta tilldelningsbeslut
  10. Fortsätt gärna att föra en dialog med oss om marknadens utveckling

Dialog inför upphandling

När kommunen genomför upphandlingar där det förväntas vara många anbudsgivare eller där kravställningen kan vara särskilt omfattande, kan ett så kallat dialogmöte bli aktuellt som en del av kommunens förstudie. Dialogmötet syftar till att skapa en dialog mellan kommunen och dig som anbudsgivare, där du kan ge dina synpunkter och ställa frågor angående kommande upphandling. Det är vi i kommunen som sammankallar till dialog inför en upphandling.

Bevaka kommunens upphandlingar

Alla upphandlingar kommunen gör utom vissa direktupphandlingar offentliggörs i en allmänt tillgänglig nationell databas. Det första och kanske viktigaste rådet är därför att ha någon form av bevakning av när kommunen annonserar sina upphandlingar. Kommunens upphandlingar annonseras på kommunens webbplats och på bevakningstjänster som OPIC.

Hämta upphandlingsdokumentation

När en upphandling som rör ditt verksamhetsområde annonseras kan du hämta upphandlingsdokumentationen elektroniskt här på kommunens hemsida. Du kan även vända dig till någon på upphandlingsenheten för att få en papperskopia.

Besvara frågorna klart och tydligt

En offentlig upphandling genomförs skriftligt. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade. Tänk därför på att läsa igenom förfrågningsunderlaget mycket noga när du lämnar anbud till kommunen. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Fråga om någonting är otydligt

Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, ta kontakt med kommunens upphandlingsenhet. Om kommunen får synpunkter i tid kan kommunens handläggare göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt/kommer att begära ut förfrågningsunderlaget.

Kontrollera att alla obligatoriska krav är uppfyllda

Anbud som inte uppfyller ska-kraven kan inte tas upp till prövning. Kontrollera därför extra noga att alla obligatoriska krav är uppfyllda innan du lämnar in ditt anbud

Lämna anbud elektroniskt

Kommunen tar endast emot anbud elektroniskt via upphandlingsverktyget TendSign. Verktyget är kostnadsfritt för leverantörer och hjälper till att säkerställa att de anbud som lämnas in är fullständiga och inte behöver förkastas på grund av formaliamisstag. I förfrågningsunderlaget framgår hur man gör för att lämna anbud i TendSign.

Lämna in anbudet i tid

Anbud som lämnas in för sent får inte vara med och konkurrera om den aktuella upphandlingen. Kontrollera därför när sista anbudsdag är och lämna in anbudet i god tid innan anbudstiden går ut.

Upphandlingsenheten

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: