Sök Kontakt

Hämtning

sopbil med chaufför
 • Se till att det aktuella sopkärlet står på sin plats senast klockan 6 samma dag som det ska tömmas.
 • Ställ kärlet med handtaget ut mot vägen så chauffören lätt kan dra fram kärlet till sopbilen.
 • Kärlet ska vara placerat inom två och en halv meter från vägen så att det är lättillgängligt för chauffören.
 • Du behöver även hålla hämtningsplatsen fri från hinder samt snöröja och sanda platsen vid behov.
 • Låt kärlet stå kvar tills det blivit tömt. Sluttid för tömningarna är klockan 22.

Tänk på...
att inte fylla dina sopkärl mer än vad som ryms i kärlet!
Du ska kunna stänga locket utan glipa, annars finns risk för att avfallet trillar ut på gatan innan kärlet hinner upp till sitt fack i lastbilen. Glassplitter är särskilt otrevligt om det hamnar på gatan.

När töms mina kärl?

Tyvärr har vi i dag inte möjlighet att erbjuda "Mina sidor" eller annat sätt där du själv kan se när dina kärl ska tömmas. Ring vår kundtjänst så informerar vi dig eller anmäl dig till vår kostnadsfria tjänst för SMS-avisering.

Om förändringar innebär exempelvis nya hämtdagar eller hämtveckor en längre tid, kommer detta att informeras på annat vis.

Formulär för sms-avisering

Om du önskar ta del av sms-tjänsten fyller du i formuläret nedan.
Bra att känna till innan du fyller i formuläret:

 • Tjänsten är gratis och ska ses som ett hjälpmedel. Teknisk överbelastning har medfört missar vid enstaka tillfällen, så reservation mot 100 procents tillförlitlighet. Som fastighetsägare är du skyldig att själv komma ihåg eller notera dina tömningsdagar.
 • Endast en person per hushåll/adress kan registreras och vara mottagare av SMS-aviseringen. Gäller även adresser med fler hushåll, t. ex A+B.
 • Aviseringen kommer dagen innan kärlen töms.
 • Tjänsten löper på från år till år och behöver inte förnyas inför att fritidstömningarna startar på våren.
 • Du måste meddela om något förändras, exempelvis vid byte av mobilnummer eller ägarbyte. Tjänsten följer nämligen inte med om du flyttar till annan adress än den angivna.
 • Nyanmälning eller ändring av telefonnummer kräver manuell hantering.
  Det innebär att du inte får SMS-avisering samma vecka som du anmäler ditt telefonnummer. Anmälningarna uppdateras inte under juli-augusti eller under veckorna kring våra långhelger på grund av ledigheter.

Mitt kärl är inte tömt?

Ibland kan det hända att sopbilen går sönder eller inte har kunnat komma fram. Det kan vara halka, avstängningar eller något annat som spärrar vägen. Lämna kvar kärlet på sin plats så tömmer vi så snart vi kan.

Vid större driftstörningar så meddelar vi det på Laholms kommuns startsida. Hittar du ingen information så kontakta kundtjänst inom två arbetsdagar och anmäl utebliven tömning av ditt kärl.

Ibland händer det att dina kärl inte töms på grund av att det är felsorterat i kärlet eller att dragvägen mellan kärl och lastbil är blockerad. Då hänger chauffören en hängare på kärlet med orsak till utebliven hämtning. Du har då som fastighetsägare ansvaret att åtgärda felet. Klarar du dig inte till nästa schemalagda tömning så får du beställa en extratömning via vår kundtjänst.
Kostnad ser du i avfallstaxan.

"Lock-i-Lock"

På tömningsdagen måste kärlet stå med draghandtaget ut mot vägen så att chauffören lätt kan greppa handtaget och rulla fram kärlet till lastbilen.
Denna placering av kärlet ger chauffören en bättre arbetsmiljö som sliter mindre på kroppen. En chaufför tömmer mellan 300-450 kärl om dagen.

Vill du slippa vända kärlen på tömningsdagen så finns ett praktiskt tillbehör som vi kallar för "lock-i-lock". Det innebär att locket går att öppna från två håll. Då kan kärlen stå åt rätt håll för dig och samtidigt på rätt håll för chauffören.

Om du vill byta till ”lock i lock” istället så kan du hyra ett lock till en årlig avgift.
Aktuell kostnad ser du i årets taxa Pdf, 352 kB, öppnas i nytt fönster..

Lock-i-lock

Sopkärlens placering och framkomlighet för hämtningsfordon

Genom kommunens lokala avfallsföreskrifter, ställs vissa krav på dig som fastighetsägare att ordna en bra framkomlighet kring dina sopkärl.

Kärlets placering, gång- och dragväg

 • Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning.
 • Vid tömning ska kärlen stå i nära anslutning till hämtningsfordonets
  uppställningsplats. Det utgår ett lägre kostnadstillägg för dragväg mellan behållarens och hämtningsfordonets uppställningsplats mellan 2,5-10 meter och över 10 meter utgår högre kostnadstillägg. Längre dragväg än 25 meter tillåts inte.
 • Kärlets handtag ska vara riktat utåt.
 • Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, tex i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat grus godtas inte.
 • Om höjdskillnaden i transportvägen för kärlen förekommer anordnas ramper med max lutning 1:12 och max längd 12 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma i dragvägen.

Transportväg för hämtningsfordon

 • Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten.
 • Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och
  cykelväg, bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboende.
 • Transportvägen ska vara hårdgjord, till exempel i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat grus godtas inte.
 • Transportvägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
 • Transportvägen ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Hämtning av grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som du inte får slänga eller som inte får plats i ditt flerfackskärl

 • Brännbart, till exempel trasiga möbler, madrasser, dynor och utemöbler
 • Husgeråd, till exempel bestick och grytor
 • Cyklar
 • Barnvagnar
 • Större förpackningar
 • Deponirest, till exempel krukor, keramik och porslin
 • Textilåtervinning, till exempel trasiga kläder och gamla gardiner

I avfallsabonnemanget ingår hämtning av grovavfall sex gånger per år och hushåll, begränsat till 10 kollin per hämtning. Varje kolli ska vara hanterbart och kunna bäras av en person.

Vi sorterar inte ditt grovavfall

Vid hämtning av grovavfall får du inte blanda allt avfall i till exempel en säck. Grovavfallet måste vara uppsorterat i avfallsslag. Mindre avfall sorteras med fördel i en låda eller annan lämplig behållare.

OBSERVERA

Restavfall (brännbart) som till storlek går ner i ditt flerfackskärl men som av större mängd inte får plats, räknas inte som grovavfall.
Större mängd av restavfall i säck som inte får plats i ditt flerfackskärl slänger du själv på Ahla återvinningscentral.

Beställa hämtning av grovavfall

För att beställa hämtning av grovavfall och få information om när grovavfall hämtas i ditt område, kontakta vår kundtjänst.

0430-153 42, knappval 1

Vi hämtar inte vitvaror, farligt avfall och elektronik

 • Vitvaror, byggavfall, farligt avfall och elektronik ingår inte i hämtning av grovafall.

Vitvaror räknas inte som grovavfall utan omfattas av producentansvaret.
Det innebär att producenten via försäljaren ansvarar för insamling, borttransport och återvinning. Men det finns inget som hindrar att du själv lämna dina trasiga vitvaror på Ahla återvinningscentral.

Lämna ditt grovavfall själv

Grovavfall från hushållen kan lämnas på Ahla återvinningscentral.
På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.

Uppehåll i sophämtningen

Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelser i kommunens renhållningsordning.
Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd så kan du ansöka om uppehåll i sophämtning och även slamtömning hos kommunens Miljöenhet.

Följande gäller vid ansökan om tillfälligt uppehåll i hämtningen:

 • Fastigheten ska vara obebodd under minst 1 år.
 • Ingen vistelse får ske i fastigheten, med undantag för tillsyn.
 • Ingen övernattning får ske.
 • Dispensen gäller befrielse från hämtningsavgiften, grundavgiften betalas som vanligt.
 • Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte.

Ansök om uppehåll i sophämtning

Sommartips för hantering av matavfall

Under våren och sommaren kan det ibland uppstå problem med flugor och dålig lukt i kärlet för matavfall.
Här är några enkla knep för att minska risken för detta:

 • Byt papperspåse ofta, även om den inte är full.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Torrskala. Lyft upp påshållaren med den bruna påsen på diskbänken och skala potatis, lök, sallad och annat direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i lite hushållspapper.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om det dröjer flera dagar tills nästa sophämtning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Stäng papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
 • Skölj ur kärlen ordentligt med vatten vid behov, inga rengöringsmedel behövs.
 • Ställ kärlen så skuggigt som möjligt.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta.
 • Strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna och i botten av kärlet, för att minska antalet flugor.
  Tänk på att inte använda för mycket bara, det räcker med en matsked.

Vintertips för hantering av matavfall

På vintern finns risk för att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet.
Då kan det hända att påsar blir kvar efter tömning.

Enkla tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar:

 • Använd alltid den ventilerande hållaren till påsarna i köket.
 • Låt vått matavfall rinna av så det är så torrt som möjligt när det läggs i matavfallspåsen.
 • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet.
 • Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Gör rent kärlet och prova att lägga lite tidningspapper i botten.
 • Om du har möjlighet kan du låta matavfallspåsen står ute några minuter innan det läggs i kärlet.
  Det räcker ofta med 5 min föra att ytan på påsen ska hinna bli riktigt kall. Är det risk att fåglarna river sönder påsen, kan du exempelvis lägga en hink över.

Har ditt avfall frusit fast?

 • Ruska på kärlet när du drar fram det för tömning.
 • Prova att slå lite lätt på det eller peta loss påsarna med till exempel en sopkvast.
 • Ställ in kärlet i garaget en stund och gör sen rent kärlet.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan