Sök Kontakt


Kartor

Laholms kommun har olika typer av kartor och karttjänster exempelvis underlag till din bygglovsansökan och vår kartportal.

Kartportalen

Laholms kommun har olika typer av kartor och karttjänster, till exempel underlag till din bygglovsansökan och vår kartportal.
Kartportalen är en sökbar kommunkarta där kommunens egen information presenteras. I Kartportalen kan du mäta, rita och skriva ut kartor. Du kan bland annat söka efter:

  • Adresser
  • Förskolor och skolor
  • Äldreboenden
  • Detaljplaner

till Laholmskartan Öppnas i nytt fönster.

Våra kartprodukter

  • Fullständig nybyggnadskarta krävs inom detaljplanelagda områden för nybyggnad av industrier, flerfamiljshus, enbostads- och fritidshus.
  • Förenklad nybyggnadskarta eller höjdkarta kan krävas inom detaljplanelagda område. Det gäller för all tillbyggnad som hamnar i konflikt med förgårdsmark och avstånd till granntomter. Det är din bygglovshandläggare som avgör detta.

Beställning av nybyggnadskarta kan du göra via länken nedan. Det går också bra via mejl eller telefon. Du får räkna med som längst 15 arbetsdagars leveranstid på nybyggnadskartan. Vi tar ut en kostnad för kartan och den gäller ett år.

Beställning nybyggnadskarta

Via vår karttjänst kan du skriva ut ett utdrag ur kommunens kartdatabas över din fastighet och använda det som underlag till enklare bygglov eller attefallsåtgärder. Följ instruktionen i tjänstens vänsterkolumn.

Utdrag ur kartdatabas Länk till annan webbplats.

Mätningsingenjör/GIS-samordnare
0430-152 91

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: