Sök Kontakt

Alkohol och serveringstillstånd

Tillstånd till servering av alkoholdrycker är inte en rättighet för vem som helst, utan ett förtroende från samhällets sida. Att bedriva alkoholservering är förknippat med ett stort ansvar och skall ske med återhållsamhet. Det får heller inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Därför ställer alkohollagen stora krav både på den som söker tillstånd och serveringslokalernas utformning.

Serveringstillstånd

Vid utredning av en ansökan om alkoholservering prövas den sökandes allmänna lämplighet, serveringsställets utformning och serveringsställets belägenhet ur alkoholpolitisk synpunkt. Remisser tas bland annat från polis, skattemyndighet och kronofogdemyndighet. Godkännande från miljöenheten och brandskyddsmyndighet krävs också.

Kraven för permanenta serveringstillstånd är högre än för tillfälliga.

Undantag

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:

  • utan vinstintresse
  • i andra lokaler än där det bedrives yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
  • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Alla fyra kriterierna måste vara uppfyllda för att man ska kunna omfattas av undantaget.

Anmälan om ändringar

Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden. Till exempel ombyggnad av serveringslokal eller nya serveringsansvariga. Även betydande förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas. Anmälan om ändring görs i e-tjänsten, eller kontakta miljöenheten för att få en pappersblankett.

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver klara ett kunskapsprov. Kunskapsprovet gör du hos alkohol- och tobakshandläggaren på kommunen. Du som redan har genomfört prov för högst fem år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov.

Material för inläsning till kunskapsprovet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avgifter

Laholms kommun tar ut en avgift för ansökan och tillsyn enligt den taxa som beslutats av Samhällsbyggnadsnämnden.

Hur lång tid tar det?

Utredningen kan inte påbörjas innan ansökan är komplett. Samhällsbyggnadsnämndens mål är att kunna ge besked efter 1-2 månader.

Blanketter och riktlinjer

Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd kan du få på Medborgarservice i Stadshuset i Laholm eller via länk på denna sida.
Ansökningar görs via e-tjänsterna som du når via länken på denna sida. Du kan även höra av dig till alkohol- och tobakshandläggaren vars kontaktuppgifter finns på denna sida.

Sebastian Stjärneblad
Alkohol- och tobakhandläggare
0430-265 65

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan