Sök Kontakt


Markanvisningar

Områden som kommunen har, har haft eller kommer att ha ute på markanvisning.

Riktlinjer för exploatering och markanvisning

De riktlinjer som finns när mark anvisas eller när ett område ska byggas ut finns angivna i dokumentet Riktlinjer för exploatering och markanvisning.

 

Riktlinjer för exploatering och markanvisning Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Markanvisningar

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under, en viss tid och på givna villkor, få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom ett markområde som kommunen äger. En markanvisning kan ske genom antingen:

  • direktanvisning,
  • markanvisning eller
  • anbudsförfarande.

 

Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen tilldelar en markanvisning till en byggherre utan föregående jämförelseprocess. Direktanvisning kan ske då det finns särskilda motiv till att välja en viss byggherre. Till exempel då tiden för processen är avgörande, om det bara finns en intressent eller vid speciella idéer och förutsättningar som inte bedöms ha motsvarighet hos någon annan byggherre.

Markanvisningstävling

Vid markanvisningstävling sker urval av byggherre genom en tävling. Markanvisningstävlingar anordnas ofta i områden med specifika förutsättningar eller där intresset för marken är extra stort. Tävlingar kan utformas på olika sätt. Tillvägagångsättet liknar anbudsförfarandet men kraven på inlämnat material är vanligtvis större och det finns ofta ökade krav på specifika kriterier som till exempel gestaltning och eller social hållbarhet.

Anbudsförfarande

Anbudsförfarande är ett enklare tillvägagångsätt än en markanvisningstävling. Kommunen upprättar förfrågningsunderlag som beskriver förutsättningarna och vilka urvalskriterier som kommer att användas för anbudet. Kriterierna varierar och kan till exempel enbart gälla markpris eller i andra fall grunda sig på illustrationer med tillhörande beskrivningar. Vilka kriterier som ska gälla beslutas i varje enskilt fall.

Aktuella markanvisningar

Just nu har kommunen inga pågående markanvisningar.

Kommande markanvisningar

Här kan du läsa markanvisningar som är planerade men som ännu inte har startat.

Haga

Skottorp samhälle byggs ut med ett nytt bostadsområde i de östra delarna av Skottorp.

En detaljplan håller på att tas fram som ger fler enbostadshus, radhus, flerbostadshus och en förskola. När allt är utybyggnad ger området 200-300 nya bostäder.

Läs mer om detaljplanen här.

Byggnation planeras ske 2026-2027.

 

När detaljplanen är klar kommer marken att direktanvisas.

Genomförda markanvisningar

Här finns markanvisningar som har avslutats.

Mellbystrand centrum

Bostadsområdet - Strandparken är en markanvisningstävling som genomfördes för en del av bebyggelsen i Mellbystrands nya centrum. Det vinnande förslaget togs fram av Hamiltone Fastigheter tillsammans med FOJAB Arkitekter, förslaget ligger nu som grund för det deltaljplanearbete som pågår.

 

Marken tilldelades Hamiltone fastigheter AB för byggnation av främst bostäder. Avtal godkändes i kommunfullmäktige i juni 2021.

Förfarande: Jämförelseförfarande

Östra Nyby etapp 1

I nya stadsdelen Östra Nyby har det tagits fram ett markanvisningsavtal mellan Laholms kommun och Derome. Avtalet innehåller bebyggelse för flerbostadshus, villor, radhus och kedjehus bygda i trä.

Marken tilldelades Derome Hus AB för byggnations av bostäder. Avtal godkändes i kommunfullmäktige december 2018 respektive januari 2020.

Förfarande: Direktanvisning

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och är nu i ett projekteringsskede inför att byggas ut.

Läs om mer under Aktuella projekt.

Mikael Lennung
Plan- och exploateringschef
076-800 11 64
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: