Sök Kontakt

Påverka som granne

Som granne har du möjlighet att påverka lov och förhandsbesked. Anser du att någon inte följer de krav som ställs i plan- och bygglagen kan du också anmäla åtgärden till oss.

Möjligheten till överklagan

Om du är berörd sakägare, till exempel granne till en fastighet har du möjlighet att överklaga ett lov eller förhandsbesked som har beviljats där. Överklagan lämnas in till oss på Laholms kommun och hanteras sedan av länsstyrelsen.

Alla lov och förhandsbesked publiceras i Post- och inrikestidningar men är du granne till den aktuella fastigheten får du även hem ett brev som informerar dig om det beviljade beslutet. Av brevet framgår hur du ser aktuella handlingar samt information om hur du överklagar ärendet. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Grannhörande genomförs när:

  • En åtgärd avviker från gällande detaljplan.
  • Åtgärden utförs utanför planlagt område och inte är en mindre kompletterande åtgärd.

Grannhörandet innebär att grannar samt berörda sakägare informeras om åtgärden och ges möjlighet att lämna in synpunkter till oss. Vi tar sedan hänsyn till dina synpunkter när vi bedömer och beslutar i ärendet.

Tillsynsanmälan

Om din granne eller någon annan fastighetsägare genomför något som står i strid med plan- och bygglagstiftningen kan du lämna in en tillsynsanmälan. Anmälan kan lämnas in via bygglov@laholm.se eller via ett anonymt brev adresserat till byggnadsenheten om du inte önskar uppge ditt namn.

Nedan kan du kan läsa mer om åtgärder som inte följer plan- och bygglagsstiftningen.

Svartbygge

Ovårdade tomter

Har du fler frågor kring hur du som granne kan påverka åtgärder som vidtas i din omgivning får du gärna höra av dig till oss.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan