Sök Kontakt

Prövning och validering

Om du vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har du rätt att genomföra prövning i alla kurser som får förekomma i skolformen, under förutsättning att kursen finns i vuxenutbildningens regi.

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och att du sedan visar dina kunskaper i alla delar av ämnet eller kursen utifrån kursens kunskapskrav.

En prövning kan innehålla olika moment, exempelvis skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter och laborationer.
En prövning innebär inte att du bara skriver ett nationellt prov.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att genomföra en prövning.

Läs mer skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ämnen du kan göra prövning i

Prövningar på Campus Laholm ges i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Se nedan för prövningsperioder i dessa ämnen. Du kan anmäla dig till en prövning per prövningstillfälle.

Prövningar i andra ämnen genomförs via Hermods på plats i Falkenberg. Anmälan sker löpande och skickas till Vuxenutbildningen i Laholm.

Förutom att du ska närvara fysiskt på prövningsdagen kan prövningen också innehålla uppgifter som ska utföras inför prövningsveckan.

Prövningsperioder
höstterminen 2024

September (sista anmälning 2024-08-16)

Ämne

Prövningsdag

Tid

Engelska

2024-09-12 eller

2024-09-19

8.00-16.00

Engelska 7

2024-09-12 och

2024-09-19

8.00-16.00

8.00-11.00

Svenska samt
svenska som andraspråk

2024-09-12 eller

2024-09-19

 

8.00-16.00


Matematik

2024-09-12 eller

2024-09-19

8.30-15.00

Oktober (sista anmälning 2024-09-20)

Ämne

Prövningsdag

Tid

Engelska

2024-10-22

8.30-16.00

Engelska 7

2024-10-22 och
2024-10-24

8.00-16.00
8.00-11.00

Svenska samt
svenska som andraspråk

2024-10-21

8.30-16.00


Matematik

2024-10-23

8.30-15.00

 

När prövningen är genomförd meddelar läraren den samlade bedömningen via mejl. Vi kommer inte att gå igenom enskilda uppgifters lösningar.

Skolan genomför prövningar i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Vill du ansöka om prövning i något annat ämne så mejla vuxenutbildning@laholm.se och fråga om det finns möjlighet att genomföra prövning i önskad kurs innan du skickar in en anmälan.

Så anmäler du dig

Vill du anmäla dig till en prövning fyller du i anmälningsblanketten. Du anger vilka kurser du vill göra prövning i samt datum.

Prövningsdagar går inte att ändra på.

Anmälan till prövning samt full betalning ska vara Vuxenutbildningen tillhanda senast anmälningsdagen. Avgiften är 500:-/kurs.

Anmälan är bindande och ingen återbetalning sker utan läkarintyg.

Din prövningsanmälan skickar du till:

Vuxenutbildningen
Campus Laholm
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Vuxenutbildningen
Växel: 0430-150 00, Direkt: 0430-265 09
Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan