Sök Kontakt

Trädgårdsavfall

Du kan kompostera, beställa ett abonnemang för trädgårdskärl som töms vid fastigheten eller själv köra ditt trädgårdsavfall till Ahla återvinningscentral.

Hantering av trädgårdsavfall

Det är olagligt och ett brott enligt miljöbalken att lägga trädgårdsavfall utanför din egen tomt eller på annan plats i naturen.

Om du slänger trädgårdsavfall i naturen kan du bidra till att växter som finns där naturligt slås ut och att andra oönskade arter tar över, till exempel kirskål och brännässlor.

Det finns också flera trädgårdsarter som klassas som invasiva arter.
Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidskrävande.

Högar med trädgårdsavfall i naturen ser skräpigt ut och gör miljön fulare. Om du slänger trädgårdsavfall i naturen följer andra ofta efter. Det gör också att det ofta hamnar andra former av avfall på platsen.

Det är kostsamt för kommunen att varje år ta hand om högarna med trädgårdsavfall och att återställa platsen efteråt.

Så här tar du hand om ditt trädgårdsavfall:

 • Kompostera trädgårdsavfall på din egen tomt i behållare avsett för detta.
 • Start ett abonnemang för trädgårdskärl som töms vid din fastighet.
 • Kör till Ahla återvinningscentral och lämna ditt trädgårdsavfall själv.

Har du ett abonnemang för trädgårdskärl eller lämnar ditt trädgårdsavfall till
Ahla återvinningscentral, blir ditt trädgårdsavfall till ny näringsrik jord.

Trädgårdsavfall i naturen

Trädgårdsavfall får inte slängas utanför din egen tomt eller ute i naturen.

Kompostera trädgårdsavfall på egen tomt

Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, ogräs, löv, barr, fallfrukt och rester från häck och buskar som klippts går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare.
Observera! Om du komposterar trädgårdsavfallet hemma så måste det ske inne på den egna tomten och i behållare som är avsedd för trädgårdskompost. Det finns olika modeller av komposthållare, din byggvaruhandlare kan ge dig råd.

Hämtning av trädgårdsavfall

Det går också bra att beställa ett trädgårdskärl som töms vid fastigheten var annan vecka under veckorna 12/13–46/47. Vilka veckor beror vart i kommunen du bor. Totalt töms kärlet 18 gånger. Kärlet rymmer 370l.

Observera att trädgårdsavfallet i kärlet måste vara komposterbart och får inte innehålla sand, jord, stenar, stora/tjocka grenar, stubbar eller invasiva arter.
Inte heller plast från krukor och emballage får läggas i kärlet.

Placering av kärlet:

 • Framställt senast kl.6 på tömningsdagen
 • Max 1,6 m från plats där lastbilen stannar
 • Handtaget mot fastigheten
 • Plant och i höjd med vägen, dock inte ute på vägen
 • Minst 0,5 meter fritt utrymme runt kärlet och mellan övriga kärl
 • Fri höjd på 4 meter ovanför kärlet
 • Maxvikt 90 kilo, har du mer avfall så går det bra att lämna på Ahla ÅVC

Hämtschema för trädgårdsavfall

 • Jämna veckor (12-46)

Måndagar

Södra Skummeslöv från Skogspromenaden och söderut inklusive Skogsslingan

Måndagar (baklastare)

Gamleby, Genevad, Öringe, Veinge By, Köpinge, Ahlavägen

Onsdagar

Skummeslöv norr om Skogspromenaden. Mellbystrand söder om Hässleholmsvägen, dock inklusive hela Cirkelvägen.

Fredagar

Mellbystrand norr om Hässleholmsvägen och Västra Mellby. Musikkvarteren utom Solo-, Sopran, Tenorgatan, Klavertrampet och början av Stämmovägen.

 • Udda veckor (13-47)

Måndagar

Blåkulla, Centrala Laholm utom Gamleby, Altona utom öster om Tegelbruksvägen, Bumerangen och Ängelholmsvägen söderut. Samt Solo-, Sopran, Tenorgatan, Klavertrampet och början av Stämmovägen.

Måndagar (baklastare)

Hishult, Knäred, Ebbarp, Ahla skola

Onsdagar

Sofiero (Repslagaregatan, Mäster Nilsgatan mm), Örelid, Glänninge, Altona öster om Tegelbruksvägen, Ysby, Ahla, Lilla Tjärby, Veinge

Fredagar

Skottorp, Vallberga, Hasslöv, Ränneslöv, Våxtorp

Lämna trädgårdsavfall på
Ahla återvinningscentral

Du kan själv köra ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen.
Där kan du även lämna jord, sand, stenar och större grenar, träd och stubbar.
Tänk på att lasta avfallet säkert så inget trillar av under din färd dit.

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya regler gällande eldning av trädgårdsavfall, dessa bestämmelser kommer från EU-regler. De nya reglerna säger att trädgårdsavfall antingen ska komposteras där det uppstår, eller tas omhand av kommunen. Kommunen har dock möjlighet att besluta om lokala bestämmelser, och här i Laholms kommun regleras det i våra lokala föreskrifter för avfallshantering.

De regler som gäller i Laholm är att trädgårdsavfall i första hand ska lämnas på Ahla återvinningscentral eller komposteras. Det trädgårdsavfall som inte går att kompostera får eldas om:

 • avfallet är torrt
 • eldningen genomförs utanför detaljplanelagt område
 • det kan ske utan att olägenheter uppstår

Inom detaljplan får du alltså inte elda. Undantag finns för Valborgsmässobål, som man får anordna inom detaljplanelagt område om man ansöker om dispens från förbudet, detta gör man hos miljöenheten i Laholms kommun.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att de sker på ett säkert sätt och att elden inte sprider sig!

Invasiva arter

Invasiva arter kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador och kan ha negativa effekter på biologisk mångfald.

Exempel på invasiva arter är:

 • Parkslide
 • Jättebalsamin
 • Gul skunkkalla
 • Blomserlupin
 • Jätteloka
 • Kanadensiskt gullris

Lägg inte invasiva arter eller delar av dem i ditt trädgårdskärl. Risken är stor att rötter och frön inte förmultnar och kan sprida växten vidare när man använder kompostjorden.

Du ska lämna in invasiva arter eller delar av dem som brännbart avfall på Ahla Återvinningscentral och inte som kompostmaterial. Packas i förslutna påsar.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan