Sök Kontakt

Trädgårdsavfall

Du kan kompostera, beställa ett abonnemang för trädgårdskärl som töms vid fastigheten eller själv köra ditt trädgårdsavfall till Ahla återvinningscentral.

Kompostera trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården.
Gräsklipp, ogräs, löv, barr, fallfrukt och rester från häck och buskar som klippts går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare. Det finns olika modeller av komposthållare, din byggvaruhandlare kan ge dig råd.

Hämtning av trädgårdsavfall

Det går också bra att beställa ett trädgårdskärl som töms vid fastigheten var annan vecka under veckorna 12/13–46/47. Vilka veckor beror vart i kommunen du bor. Totalt töms kärlet 18 gånger. Kärlet rymmer 370l.

Observera att trädgårdsavfallet i kärlet måste vara komposterbart och får inte innehåll sand, jord, stenar, stora/tjocka grenar, stubbar eller invasiva arter. Inte heller plast från krukor och emballage får läggas i kärlet.

Placering av kärlet:

 • Framställt senast kl.6 på tömningsdagen
 • Max 1,6 m från plats där lastbilen stannar
 • Handtaget vända mot fastigheten
 • Plant och i höjd med vägen, dock inte ute på vägen
 • Minst 0,5 meter fritt utrymme runt kärlet och mellan övriga kärl
 • Fri höjd på 4 meter ovanför kärlet
 • Maxvikt 90 kilo, har man mer avfall så går det bra att lämna på Ahla ÅVC

Lämna trädgårdsavfall på
Ahla återvinningscentral

Du kan själv köra ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen.
Där kan du även lämna jord, sand, stenar och större grenar, träd och stubbar.
Tänk på att lasta avfallet säkert så inget trillar av under din färd dit.

Invasiva arter

Invasiva arter kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador och kan ha negativa effekter på biologisk mångfald.

Exempel på invasiva arter är:

 • Parkslide
 • Jättebalsamin
 • Gul skunkkalla
 • Blomserlupin
 • Jätteloka

Lägg inte invasiva arter eller delar av dem i ditt trädgårdskärl. Risken är stor att rötter och frön inte förmultnar och kan sprida växten vidare när man använder kompostjorden.

Du ska lämna in invasiva arter eller delar av dem som brännbart avfall på Ahla Återvinningscentral och inte som kompostmaterial.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag kl.8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.
laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Slamsugningstjänst i Halmstad/Olssons i Skottorp
Måndag-fredag kl.8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.
info@olssonsiskottorp.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag kl.9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.
avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar kl.9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag kl.9.30-16.30
Lördagar kl.9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan