Sök Kontakt

Avgifter, regler och abonnemang

Text

Avgifter

Varje fastighet ska ha ett avfallsabonnemang och betala avgifter enligt kommunens avfallstaxa. Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige och enligt lag ska hushållsavfall hämtas vid alla bebodda fastigheter i kommunen.
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och inte skattefinansierad, alltså inga skattepengar används.

Avfallsavgiften består av två delar:

 • Grundavgift
  ska täcka kostnader för återvinningscentral, kundservice, planering, projekt, information, fakturering och hämtning av grovavfall vid fastigheten.
 • Hämtningsavgift
  ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av avfallet.

Avfallstaxa Pdf, 352 kB.

Förenklad avfallstaxa - Villa och Fritidshus Pdf, 860.8 kB.

Förenklad avfallstaxa - Flerbostadshus och Samlokaliserade verksamheter Pdf, 896.4 kB.

Förenklad avfallstaxa - Verksamheter Pdf, 879.9 kB.

Regler

Renhållningsordningen styr hur avfallet ska hanteras medan avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i just din kommun.

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering, även kallad avfallsföreskrifter. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Avfallsplan/Avfallsföreskrifter

Avfallsplanen är en plan med mål och åtgärder med lokala föreskrifter som gäller i fyra år. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.
Planen förklarar reglerna för sortering, kraven på fastighetsägaren, när du kan ansöka om undantag och mycket annat.

Lokal avfallsplan Pdf, 1.2 MB.

Lokala avfallsföreskrifter Pdf, 692 kB.

Abonnemang för permanent- och fritidsboende

Ditt avfall hämtas vanligtvis året runt på fast schemalagd dag som beror på vilket område du bor i.

 • För dig som är permanentboende i kommunen hämtas avfallet året runt.
 • Har du ett fritidshus kan du välja om du vill ha tömning av dina kärl året runt eller bara under sommarhalvåret. Väljer du vårt lilla fritidsabonnemang så töms kärlen enligt följande perioder:

Kärl 1 - varannan vecka, 10 gånger under perioden v. 17/18–35/36.
Kärl 2 - var 4:e vecka, 6 gånger under perioden v. 16/17/18/19–36/37/38/39.

Utanför tömningsperioden ingår två budade tömningar av kärl 1 och en tömning av kärl 2. Dessa ringer du själv och beställer när de behövs. Tömningen utförs sen när man kör ordinarie runda för området.

För mer information om när dina kärl töms, kontakta vår kundtjänst.
Du kan även anmäla dig till vår SMS-tjänst och får då en liten påminnelse dagen innan tömning.

Anmälan för SMS-avisering - Flerfackskärl

Gemensamma flerfackskärl

Om ni är två eller tre grannar med lite avfall och med närliggande fastigheter, kan ni ansöka om att få dela flerfackskärl.

För att få en beviljad ansökan gäller följande:

 • Fastighetsinnehavarna delar en uppsättning med flerfackskärl, alltså ett kärl 1 och ett kärl 2.
 • Fastighetsägaren där kärlen placeras svarar för att föreskrifterna efterlevs.
 • Kärl 1 och kärl 2 kan placeras på olika adresser om det tydligt framgår i ansökan. Här är det viktigt att man i efterhand inte skiftar placering på kärlen. Det beror på att kärlen har olika tömningsintervaller och därmed olika schema för tömning.
 • Avståndet mellan berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område.

Grundavgiften betalas av var fastighetsägare medan hämtningsavgiften fördelas på antalet fastighetsägare.

Ansökan om gemensamma flerfackskärl Länk till annan webbplats.

Avfallshantering för torghandel och tillfällig verksamhet

För att bedriva torghandel och tillfällig verksamhet på till exempel stranden,
krävs det tillstånd innan du kan beställa abonnemang för ditt avfall.

Här kan du läsa allt som gäller för torghandel och tillfällig verksamhet

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan