Sök Kontakt

Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter

Varje fastighet ska ha ett renhållningsabonnemang och betala avgifter enligt kommunens avfallstaxa. Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige och enligt lag ska hushållsavfall hämtas vid alla bebodda fastigheter i kommunen. Renhållningen i en kommun är avgiftsfinansierad och inte skattefinansierad, alltså inga skattepengar används.

Renhållningsavgiften består av två delar:

  • Grundavgift
    ska täcka kostnader för återvinningscentral, kundservice, planering, projekt, information, fakturering och hämtning av grovavfall vid fastigheten.
  • Hämtningsavgift
    ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av avfallet.

Avfallstaxa 2023 Pdf, 329.1 kB.

Regler

Renhållningsordningen styr hur avfallet ska hanteras medan avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i just din kommun.

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering, även kallad avfallsföreskrifter. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Avfallsplan/Avfallsföreskrifter

Avfallsplanen är en plan med mål och åtgärder med lokala föreskrifter som gäller i fyra år. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.
Planen förklarar reglerna för sortering, kraven på fastighetsägaren, när du kan ansöka om undantag och mycket annat.

Lokala avfallsföreskrifter Pdf, 1.1 MB.

Abonnemang

Ditt avfall hämtas vanligtvis året runt på fast schemalagd dag som beror på vilket område du bor i.

För dig som är permanentboende i kommunen hämtas avfallet året runt.
Har du ett fritidshus och bara vill ha sophämtning under sommarhalvåret finns ett särskilt fritidsabonnemang att välja.

Gemensamma flerfackskärl

Om ni är två eller tre grannar med lite avfall och med närliggande fastigheter, kan ni ansöka om att få dela flerfackskärl.

För att få en beviljad ansökan gäller följande:

  • Fastighetsinnehavarna delar en uppsättning med flerfackskärl, alltså ett kärl 1 och ett kärl 2.
  • Fastighetsägaren där kärlen placeras svarar för att föreskrifterna efterlevs.
  • Kärl 1 och kärl 2 kan placeras på olika adresser om det tydligt framgår i ansökan. Här är det viktigt att man i efterhand inte skiftar placering på kärlen. Det beror på att kärlen har olika tömningsintervaller och därmed olika schema för tömning.
  • Avståndet mellan berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område.

Grundavgiften betalas av var fastighetsägare medan hämtningsavgiften fördelas på antalet fastighetsägare.

Ansökan om gemensamma flerfackskärl Länk till annan webbplats.


Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag kl.8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.
laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Slamsugningstjänst i Halmstad/Olssons i Skottorp
Måndag-fredag kl.8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.
info@olssonsiskottorp.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag kl.9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.
avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar kl.9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag kl.9.30-16.30
Lördagar kl.9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan