Sök Kontakt

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

mynt staplade i olika stora högar

Om du har svårt att klara din ekonomi och inte kan försörja dig själv eller din familj, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, det kallas också försörjningsstöd. När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Laholms kommun, får du också hjälp att ändra din situation så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor i Laholm och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller andra tillgångar kan söka försörjningsstöd. Din nuvarande situation påverkar hur mycket försörjningsstöd du kan få.

Tänk på följande innan du ansöker om försörjningsstöd

 • Försörjningsstöd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda.
 • Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand.
 • Om du äger saker som en bil eller din bostad, kan det hända att du måste sälja dem för att få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig.
 • Du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand till exempel bostadsbidrag, aktivitetsstöd och barnbidrag.

Så här ansöker du för första gången

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och inte har kontakt med en socialsekreterare sedan tidigare ska du ringa till mottagningsgruppen på ekonomiskt bistånd för bokning av nybesök. Mottagningen har telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30 (förutom tisdagar).

0430-150 00

Återansökan för dig som redan har en handläggare

Har du ansökt om försörjningsstöd tidigare kan du göra en ansökan via vår e-tjänst. E-tjänsten är till för dig som har ett pågående ärende på Enheten för ekonomiskt bistånd, och är folkbokförd i Laholms kommun.

Du kan endast ansöka via e-tjänsten en gång per månad.

E-tjänst - Ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Det ekonomiska biståndet består av två delar, riksnorm samt bidrag till skäliga kostnader utanför riksnormen. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon

Bidrag till skäliga kostnader utanför riksnormen:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Glasögon
 • Akut- eller nödvändig tandvård
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra allt du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär att du ska ha ansökt om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du har ett ansvar för att planera din ekonomi och du måste själv arbeta för att bli självförsörjande. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Laholms kommun får du stöd i att förändra din situation.

Vi har ett arbetsmarknadsperspektiv vilket innebär att du får stöd av en arbetsmarknadsutredare att göra upp en planering för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Det innebär att:

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska kunna redovisa att du söker arbete aktivt inom de områden du är kvalificerad för och inom pendlingsavstånd.
 • Du ska tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd och är arbetslös ska du:

 • Inom 48 timmar ha ringt eller besökt Arbetsmarknadsenhetens öppen mottagning innan du kommer på nybesöket.
 • Du kommer att kallas för ett planeringssamtal på Arbetsmarknadsenheten inom en vecka.

Om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd, eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

Du som är föräldraledig ska ta ut full föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka.

Om du inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska du i god tid (när barnet är 6 månader) ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Din överklagan lämnar du in eller skickar till Enheten för ekonomiskt bistånd som fattat beslutet. Din handläggare kommer då gå igenom ditt ärende igen och ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i överklagan.

Oavsett om beslutet omprövas eller vidhålls skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten kommer sedan meddela sitt beslut i en dom.

I vissa fall kan du få betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du har fått.

Det gäller om du till exempel väntar ersättning från a-kassa i efterhand eller ersättning /bidrag från någon annan myndighet.

Skulle du ha fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder, till exempel om du har inte har talat om samtliga inkomster kan du också bli återbetalningsskyldig.

Nej, all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.


Kontaktuppgifter

Kontakta ekonomiskt bistånd

0430-150 00

Telefontider socialsekreterare: måndag-fredag (förutom tisdag) 8.30-9.30

Receptionens öppettider

måndag 10.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

tisdag 10.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

onsdag 10.00-12.00

torsdag 10.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

fredag 10.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Lantmannagatan 3, 312 80 Laholm

socialnamnden@laholm.se

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan