Sök Kontakt

Skolskjuts

Elever i årskurs F-9 samt elever i anpassad gymnasieskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan.

Regler för skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts ska eleven:

 • Gå i anvisad kommunal förskoleklass, grundskola, eller i anpassad skola.
 • Ha en skolväg som överstiger de angivna kilometergränserna.
  • F-klass - åk 3: 2 km
  • Åk 4 - 6: 3 km
  • Åk 7 - 9: 4 km
 • Ha en skolväg som anses vara en farlig väg.
 • Ha en funktionsnedsättning eller att det finns någon annan särskild omständighet.

Ansökan om skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. Du ansöker i e-tjänsten senast 1 maj om du önskar skolskjuts från höstterminens skolstart.

För att operatören ska hinna planera in eleven på turen är handläggningstiden för ansökan under pågående läsår 14 dagar.

Kommunen bestämmer reglerna

Grunden till bestämmelserna för skolskjuts finns i skollagen. Denna preciserar inte vilka avstånd som gäller för att elever ska ges rätt till skolskjuts, utan detta avgör varje enskild kommun. I Laholms kommun är det Barn- och ungdomsnämnden som beslutar om riktlinjer för skolskjuts.

 

Avståndet mellan hem och skola mäts på samma sätt för alla fastigheter i kommunen med hjälp av geografisk informationsteknik. Avståndet som räknas är den kortaste gång- eller cykelvägen mellan hemmet och skolan, eller mellan hemmet och närmaste busshållplats.

Om skolvägen anses vara farlig gäller inte kilometergränserna. Farlig väg innebär att vägen är farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg, till exempel vägens hastighetsbegränsning, sikt och trafikintensitet.

Elever som inte får skolskjuts:

 • Elever i Mellbystrands tätort väster om E6, till Mellbystrandsskolan.
 • Elever inom Laholms stad till Lagaholmskolan, Parkskolan eller Glänningeskolan.

Elever som får skolskjuts på grund av farlig väg:

 • Elever i Lilla Tjärby som går på Veingeskolan, skolår 7–9
 • Elever i Veinge by som går på Veingeskolan, skolår F-9.
 • Elever i Skummeslövsstrand (väster om E6:an) som går på Skottorpsskolan, skolår F-6.

Elever som får åka med linjetrafik (busskort i stället för skolbuss)

 • Elever som går på Lagaholmsskolan som bor i Mellbystrand

Skolskjuts vid växelvis boende

Elever som har växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts. Eleven ska bo halva tiden hos båda vårdnadshavarna och båda boendena behöver ligga inom Laholms kommun. Eleven måste gå i anvisad skola, utifrån den adressen eleven är folkbokförd på.

Skolskjuts med taxi

Elever kan få taxi som skolskjuts till och från skolan om eleven har en funktionsnedsättning som kräver det eller om vägarna är oframkomliga för större fordon.

Laholms kommuns skolskjutshandläggare informerar Hallandstrafiken och Österblads Carlsson taxi AB, som planerar taxiturerna. Om ditt barn åker taxi till och från skolan behöver du lämna in förändringar som till exempel rör tider, dagar och nya särskilda behov till skolskjutshandläggare som bedömer ändringen och kontaktar taxi.

Synpunkter på skolskjutsen

I Laholms kommun finns det flera operatörer som skjutsar eleverna till skolan. De ansvarar för att kvaliteten i skolskjutsen är den som avtalet anger. Om du har synpunkter på hur skolskjutstrafiken utförs kan du använda dig av Laholms kommuns e-tjänst för synpunkter och klagomål. Vi är tacksamma om du meddelar felaktigheter så att dessa kan rättas till.

Synpunkter och klagomål

Frågor och svar

Har mitt barn rätt till skolskjuts oavsett vilken skola vi väljer?

Svar: Nej. Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i, men det kan påverka rätten till skolskjuts. Elever har rätt till skolskjuts från folkbokföringsadressen till anvisad skola.

För elever som går i en annan skola ansvarar vårdnadshavare för skjuts till och från vald skola.

Elever kan få skolskjuts till vald skola bara om kommunen kan anordna skolskjuts så att inga organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Svar: Nej, skolskjuts omfattar endast transport till och från skolan. Transporter till och från fritids är vårdnadshavares ansvar.

Svar: Nej, för att få skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Laholms kommun.

Svar: Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavare som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen ej kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport.

Svar: Nej, skolskjutsens tider anpassas till skolans ordinarie start- och sluttider. Du kan inte ändra tider för till exempel tandläkarbesök. Då är du som vårdnadshavare ansvarig för att hämta eleven. Kom ihåg att avboka taxi om eleven inte ska åka med.

Svar: En elev kan få skolskjuts om trafikförhållandena utmed skolvägen är sådana att det anses farligt. En väg kan betraktas farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg, till exempel vägens hastighetsbegränsning, sikt och trafikintensitet. Om skolvägen anses vara farlig gäller inte kilometergränserna mellan folkbokföringsadress och skola.

Kontaktuppgifter

Annika Nyberg
Skolskjutshandläggare
0430-155 17
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan