Sök Kontakt


Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, även nikotinläkemedel, får säljas utanför apotek, i detaljhandeln. Kommunen gör kontroller över försäljningen, med Läkemedelsverket som ansvarig myndighet.

Regler att följa

Kraven på dig som vill sälja receptfria läkemedel är höga. En lång rad regler finns för försäljning i butik och via e-handel. Det är du som företagare som är ansvarig för att de följs och att din personal känner till dem.

Regler och annan information finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket - Att sälja receptfria läkemedel Länk till annan webbplats.

Anmäl i förväg

Du ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket, som är den övergripande tillsynsmyndigheten för försäljning av receptfria läkemedel i butik.

Anmälan ska göras i förväg. Du ska även anmäla förändringar i försäljningsverksamheten, exempelvis ny adress eller kontaktuppgifter, att du börjar med e-handel, upphör med försäljningen eller liknande.

Kontroll av att reglerna följs

För att kontrollera att reglerna följs ska du ha ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera läkemedel, med tydlig ansvarsfördelning. Du behöver utbilda din personal så att de förstår vilka regler som gäller. Se länken till vägledningen.

Kommunerna kontrollerar att butikerna och e-handeln följer reglerna genom kontrollbesök. Om brister upptäcks rapporteras dessa till Läkemedelsverket.

Laholms kommun tar ut en årlig avgift för tillsyn.

Tobaksfria nikotinprodukter

Du som säljer, eller har för avsikt att sälja, tobaksfria nikotinprodukter ska göra en anmälan till kommunen. Kontakta miljöenheten för att få en blankett.

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter behöver göra en anmälan till kommunen. Till anmälningsblanketten ska du också bifoga ett ifyllt egenkontrollprogram. För att anmälan ska vara godkänd måste både anmälan och egenkontrollprogram skickas in.

Mer information

Tobaksfria nikotinprodukter regleras i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Du kan läsa mer om lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten - Tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Sebastian Stjärneblad
Alkohol- och tobakhandläggare
0430-265 65

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: