Sök Kontakt

Olycksfallförsäkring

För barn och elever i kommunens förskolor och skolor samt andra grupper enligt nedan, har Laholms kommun tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Under försäkringsperioden 2024-01-01—2024-12-31 är Svedea AB försäkringsgivare.

Vad menas med olycksfall?

Ett olycksfall är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till skada eller sjukdom. Ett exempel på typiska olycksfall är fallolyckor.

Har du en privat olycksfallsförsäkring så ska du behålla den, eftersom den kan omfatta mer än försäkringen från Laholms kommun.

Om en skada inträffar

 • Sök läkare eller tandläkare.
 • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
 • Anmäl skadan till Svedea

0771-160 190

skadorforetaq@svedea.se

Svedea skadeanmälan Länk till annan webbplats.

Vilka är försäkrade?

Barn och ungdomar

 • Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (inkl. familjedaghem) 0-5 år
 • Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola
 • Elever med anpassade skolformer
 • Barn och ungdomar placerade i familjehem
 • Personer i kontakt- och stödfamilj
 • Personer i HBV-hem
 • Elever från annan kommun inskrivna i verksamheter Laholms kommun
 • Personer som bor i särskilt boende och gruppbostad
 • Personer 18-21 år på korttidsvistelse
 • Nyanlända ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Försäkringen gäller på heltid för ovanstående grupper.

Vuxna

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, praktik m m.
 • Frivilliga arbetare oavsett ålder på uppdrag av kommunen
 • Ungdomar från 16 år och vuxna personer i praktik eller åtgärder
 • Personer med insatser enligt LSS
 • Ungdomstjänst (administrerad av socialtjänsten)
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet

För vuxna så gäller försäkringen under verksamhetstid.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan