Sök Kontakt

Snöskottning och sandning

Snöig gata i Gamleby

Ansvaret för vinterväghållningen delas mellan oss, Trafikverket, vägsamfälligheter, vägföreningar och enskilda markägare.

Snöröjning

Snöröjningen prioriteras på genomfartsgator, parkeringar och cykelvägar. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särkild gata, men vi har riktlinjer på hur mycket snö som ska ha fallit när vi påbörjar snörröjningen.

Vi sätter upp snökäppar och sandlådor vid brantare backar.
Det kan ibland bildas snövallar utanför infarterna till fastigheterna, detta kan tyvärr inte undvikas då vi måste prioritera snöplogningen på gatorna inom rimliga tider.
Vanligtvis ska vinterväghållningen ske utan att snö ska behövas transporteras bort.

  • På bussterminaler och på primärt gång- och cykelvägnät påbörjas snöröjningen vid 6 cm. och avslutas inom 8 timmar från det att snöfallet upphört.
  • I Laholms stadskärna, huvudgator, gång- och cykelvägnätet samt parkeringsplatser påbörjas snöröjningen
    vid 8 cm och avslutas inom 12 timmar från det att snöfallet upphört.
  • På lokalgator och industriområde påbörjas snöröjningen vid 8 cm och avslutas inom 12 timmar från att snöfallet upphört. Snöröjningen sker först när de två andra punkterna är snöröjda.

Halkbekämpning

Vi halkbekämpar gatorna kontinuerligt vid risk för halka, men ibland blir omslagen väldigt snabba som till exempel underkylt regn. Det är därför viktigt att du alltid går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar.

Halkbekämpning sker på de huvudgator där trafikflödet är stort, utanför skolverksamheter och liknande platser. På vissa huvudgator kan även förebyggande saltning förekomma. Vi halkbekämpar i huvudsak med sand eller saltblandad sand, men på gång- och cykelbanor sker det ibland med flis.

På dagtid ska vi senast vara klara efter

  • 8 timmar på gång- och cykelbanor.
  • 6 timmar i centrumkärnan.
  • 6 timmar på huvudgator och industriområden.

Vid snöröjning halkbekämpar vi på dag två.

Sandupptagning

Vårsopning påbörjas så fort som väderprognoserna är stabila och visar att vintern är över men i regel blir det under april och maj månad. Vi börjar i Laholms tätort, sedan kustområdet därefter städar vi övriga tätorter enligt ett rullande schema där turordningen varierar från år till år.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför din fastighet. Det är också ditt ansvar att sopa upp och ta bort sand från gångbanan.
Du kan läsa mer på sidan städning av gator och trottoarer

Städning av gator och trottoarer

Felanmälan

Ladda ner appen Felanmälan Laholms kommun till din smarta mobiltelefon via App Store om du har en Iphone eller Google Play om du har en Android-telefon.
Med appen kan du skicka in din felanmälan på plats, skicka med bilder och att ange din exakta plats med ett klick.

Du kan också fylla i formuläret.

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan