Sök Kontakt

Våld i nära relationer

Om du eller någon i din närhet utsätts eller bevittnat våld eller om du själv utsatt någon närstående för våld, finns det hjälp och stöd att få. Inom våld i nära relation ingår även hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

“Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra någon mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal,2017)

Så kontaktar du oss

Du kan ansöka om stöd från socialtjänsten via e-tjänst eller ringa Socialkontorets mottagningsfunktion. Vi finns här för att hjälpa dig.

0430-26559

E-tjänst - Ansökan om stödjande insatser till vuxna Länk till annan webbplats.

Är du orolig för någon annan?

Använd våra e-tjänster för att göra en orosanmälan.

E-tjänst - Orosanmälan till socialtjänsten som gäller barn och unga Länk till annan webbplats.

E-tjänst - Orosanmälan till socialtjänsten som gäller vuxna Länk till annan webbplats.

Vem kan få stöd?

  • Familjer och enskilda (barn och vuxna) som är eller har varit utsatt för någon form av våld.
  • Vuxna och barn som utövar våld mot närstående.
  • Barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i sin familj, eller av någon annan närstående.

Du kan få hjälp med

  • Rådgivning
  • Stöd i krissituation
  • Samtal/behandling
  • Skyddat boende
  • Ekonomiskt bistånd
  • För barn och unga finns det stöd att få. Genom enskilda samtal eller gruppverksamhet

Utsätter du någon för våld?

Välj att sluta

Funderar du på om ditt beteende är okej? Nu finns det en telefonlinje som vänder sig till dig som riskerar att skada den du gillar eller älskar. På Välj att sluta Länk till annan webbplats. finns mer information om hur du kan få hjälp för att sluta skada andra.

Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Gruppcentrum i Halland

Gruppcentrum i Halland är en kommunal länsövergripande stödverksamhet, som ger stöd till personer som behöver hjälp med att sluta med ett aggressivt beteende.

Till Gruppcentrum i Halland kan du ringa anonymt och få hjälp och stöd för att sluta med ett aggressivt beteende. Du kan också delta i gruppverksamheten som en del av din behandling. Då blir du tilldelad en plats av socialtjänsten i din kommun.

Telefon: 073-302 07 90

Telefontid: tisdagar och onsdagar 9.00-12.00, övrig tid telefonsvarare.

Kontaktuppgifter

Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion

0430-265 59

Telefontider: måndag - fredag 8.30-12.00

Akuta tider utanför kontorstid hänvisas till socialjour i Halland på 112

Fax: 0430-711 41

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan