Sök Kontakt


Riktlinjer, program och övriga styrdokument

Här finns riktlinjer och andra typer av styrdokument som gäller för kommunens verksamheter och den som arbetar inom Laholms kommun.

Astma- och allergipolicy Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksplan Pdf, 260.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankettarkiv

Energistrategi Pdf, 460.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finanspolicy Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsopolicy Pdf, 994.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Pdf, 124.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Inköps- och upphandlingspolicy Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Konkurrensprogram Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturplan Pdf, 955.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelspolicy Pdf, 194.7 kB.

Lokalförsörjningsplan Pdf, 525.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy Pdf, 182.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsstrategi Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsnorm Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan för dialog och inflytande med unga Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering Pdf, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för integration Pdf, 511.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för strategisk IT Pdf, 279.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Pdf, 60.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för intern kontroll Pdf, 66.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktade statsbidrag Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för användande av gemensamma utvecklingsmedel till etableringsinsatser Pdf, 121.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för avyttrande av inventarier och utrustning Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för betalkort Pdf, 38.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för direktupphandling Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning Pdf, 299.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde Pdf, 374.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploatering och markanvisning Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för flaggning Pdf, 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av arkiv Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för internhyror Pdf, 202.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för konstnärlig gestaltning Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för kontanthantering Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för krisberedskap Pdf, 365.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för Laholms kommuns tomtkö Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för leasing Pdf, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för lokalförsörjning Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för medverkan i sociala medier Pdf, 176.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar Pdf, 98.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verksamhet Pdf, 31.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för strategisk kommunikation Pdf, 344.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 118.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för stöd till ideella byalag och samhällsföreningar Pdf, 172.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för uthyrning av lokaler Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för energieffektivisering Pdf, 508.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikplan Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

VA - policy Pdf, 725.8 kB, öppnas i nytt fönster.

VA - handlingsplan Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 1 Pdf, 475.6 kB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 2 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 3 Pdf, 503.4 kB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 4 Pdf, 298.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument för personal och förtroendevalda

Beroendepolicy och handledning Pdf, 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för pension och avgångsersättning för förtroendevalda Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Pdf, 373.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsanvisning till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Pdf, 200.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Etiska regler Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lönepolicy Pdf, 68.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionspolicy med bilaga Pdf, 439.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Personalpolicy Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för lika rättigheter och möjligheter Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy mot korruption Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Representationspolicy Pdf, 117.7 kB.

Rese- och mötespolicy Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och interne Pdf, 161.3 kB, öppnas i nytt fönster.t

Riktlinjer för friskvård Pdf, 373 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för nyttjande av bemanningsenheten Pdf, 187.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för rökfri arbetstid Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utdelning av minnesgåva Pdf, 188.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: