Sök Kontakt

Konkurrensutsatt verksamhet

Kommunens uppgifter kan utföras av kommunen själv eller av en entreprenör efter konkurrensutsättning.

Lagen om valfrihetssystem

För att öka medborgarnas valfrihet har socialnämnden beslutat om att införa en valmöjlighet för kunden när det gäller hemtjänst och dagverksamhet för personer med demenssjukdom och kognitiv funktionsnedsättning.

Det betyder att kunden ska kunna välja mellan kommunal eller privat utförare som godkänts av kommunen.
Valfriheten berör hemtjänstinsatser som utförs mellan 07.00 och 23.00, samtliga dagar i veckan samt dagverksamhet som utförs mellan 09.00 och 15.00, vardagar året runt.

Du kan hitta LOV-uppdrag och lämna anbud på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Hitta LOV-uppdrag från Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Utmanarrätt

I kommunen finns möjlighet till utmanarrätt. Det innebär att du som företagare eller privatperson kan utmana kommunen om att få ta över driften av en verksamhet som kommunen driver.
Utmaningsrätt finns för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, för att finna helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag för myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal.

Om någon föreslår en utmaning för en verksamhet som redan är konkurrensutsatt betraktas utmaningen som en intresseanmälan om att delta i kommande upphandling för den aktuella verksamheten.

Det är den ansvariga nämden för verksamheten som beslutar om utmaningen ska antas och leda till en förstudie eller avslå utmaningen. Nämdens beslut motiveras.

Antas utmaningen inleds en förstudie som blir underlag för nämndens eller kommunstyrelsens beslut. Blir beslutet att verksamheten ska konkurrensutsättas lämnas ärendet vidare för upphandling. Alla intressenter kan delta vid konkurrensutsättningen, inte bara utmanaren.

Upphandlingsenheten

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan