Sök Kontakt

Allmänna handlingar

Du har rätt att ta del av vissa av kommunens allmänna handlingar.
Kontakta medborgarservice om du vill ta del av en allmän handling.

För att du ska kunna ha insyn i kommunens arbete har du rätt att ta del av våra allmänna handlingar och vanligtvis utan att du behöver tala om ditt namn eller varför du är intresserad av informationen. Detta är en del av den svenska offentlighetsprincipen som finns med i en av våra grundlagar.

En allmän handling kan exempelvis vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En allmän handling kan vara något som antingen har kommit in till kommunen eller har skapats hos oss. Till exempel så kan en begäran om att ta del av en allmän handlig också vara en allmän handling!

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger alla rätt för alla, både svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle och finns inskriven i en av våra grundlagar.

Vad är allmänna handlingar?

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska ordnas så att man lätt kan hitta det man söker.

Laholms kommun registrerar sina handlingar i ett diarium, som i sin tur normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Vissa handlingar är skyddade av sekretess

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Det finns undantag när handlingar inte omfattas av offentlighetsprincipen. En allmän handling kan behöva skyddas av sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden.

Om handlingen innehåller information som är sekretessklassad kan vissa delar i handlingen bli sekretessmarkerade. Då går det inte att läsa de sekretessbelagda delarna. Om hela handlingen omfattas av sekretess får du avslag på din begäran.

Begäran om allmän handling

Kontakta medborgarservice om du vill ta del av en allmän handling. Du kan också kontakta en annan tjänsteman eller en politiker som i sin tur skickar vidare din fråga till rätt person.

När en begäran om att få ta del av en allmän handling kommer in till kommunen prövar vi om:

  • Handlingen du efterfrågar finns hos kommunen.
  • Det är en allmän handling.
  • Uppgifter i handlingen omfattas av sekretess.

Om kommunen avslår din begäran att få ta del av en handling har du möjlighet att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut. Ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.

Välj hur vill du ta del av handlingen

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos kommunen eller att få ut en kopia. Kopior kan antingen skickas till dig eller hämtas upp hos kommunen.

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingar elektronisk form. Om den verksamhet som ansvarar för handlingen bedömer det som lämpligt, kan en sådan förfrågan ofta tillgodoses ändå.

Att ta del av handlingar på plats hos kommunen är avgiftsfritt. Du har rätt att få ut kopior om det är praktiskt möjligt att tillhandahålla detta.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan