Sök Kontakt

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur laholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Laholms kommun har åtagit sig att göra laholm.se tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet för laholm.se

Laholms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur laholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt på denna sida för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från laholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på denna sida, är du välkommen att kontakta oss.

Svarstiden är normalt inom två arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

kommunikationsenheten@laholm.se

0430-150 00 och fråga efter kommunikationsenheten

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka ett mejl så att vi får veta att problemet finns.

kommunikationsenheten@laholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg Länk till annan webbplats. om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg Länk till annan webbplats. om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att några funktioner av webbplatsen laholm.se inte är helt tillgängliga, men vi arbetar aktivt på att åtgärda dem. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Vissa PDF-filer som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade för att bli upplästa korrekt med skärmläsare. Vi kommer löpande att göra dessa dokument tillgängliga och byta ut dessa på webbplatsen.

Ännu icke upptäckta fel

Eftersom vår sida är ny och fortfarande under viss uppbyggnad kommer vi kontinuerligt fylla på med punkter här ifall vi skulle upptäcka sådana och samtidigt påbörja arbetet med att åtgärda dessa fel.

Oskäligt betungande anpassning

Laholms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande innehåll:

Filmer

Filmer från kommunfullmäktiges möten som vi lägger upp på laholm.se har undertexter men saknar syntolkning, och anledningen att de anses oskäligt betungande är att filmerna är långa inspelningar av sammanträden, ofta upp till och över fyra timmar. Vi har ännu inte hittat ett verktyg som på ett bra sätt kan återge det som händer i möteslokalen.
Alternativet hade varit att inte publicera filmerna alls, vilket hade gett fler negativa konsekvenser än positiva.

Som tillgängligt underlag finns kallelse och handlingar inför kommunfullmäktige, samt protokoll som tas fram efter mötet.
Du hittar dessa på kommunfullmäktiges sida på laholm.se

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av laholm.se.

Senaste bedömningen gjordes vid lansering i oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 16 oktober 2023.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan