Sök Kontakt

Ekonomi och budget

Här börjar innehållet.

Ekonomi och budget

En stor del av kommunens pengar kommer från skatten som du som invånare betalar. Pengarna fördelas mellan kommunens verksamheter, till exempel skola, vård och omsorg och stadsutveckling. Hur pengarna fördelas bestäms av politikerna varje år i kommunbudgeten.

Utöver inkomst från skatten får kommunen statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten bestämt. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg, och för vatten och avlopp.

Kommunplan med budget

Varje år tar kommunen fram en budget för nästa kalenderår och en plan för de två efterföljande åren. I Laholm kallas det för Kommunplan med budget. Förslag till budget baseras på kommunens visioner och mål men också uppföljningar och analyser från nämnder och förvaltningar. Kommunplan med budget beslutas av kommunfullmäktige i november varje år.

Kommunplan med budget ger de ekonomiska ramarna för nämnderna och kommunstyrelsen. Dessa tar i sin tur fram egna budgetar för sina verksamheter. Det kallas för nämndsplan. Nämnderna har ett självständigt ansvar för sin ekonomi.

Kommunen tar fram delårsrapporter och årsredovisningar varje år för att följa upp kommunens mål och visioner.

Kommunplan med budget för 2024 Pdf, 2.9 MB.

Kommunplan med budget för 2023 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning för 2023 Pdf, 2 MB.

Kommunplan med budget för 2022 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2022 Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.