Sök Kontakt

Adresser och namnsättning

Varje bostadshus och fritidshus samt även samlings- och verksamhetslokaler ska ha en adress. All adressättning inom och utom tätort sköts av kommunen enligt bestämda kriterier.

Adresserna är av typen belägenhetsadress och beskriver läget för en bestämd plats. De är i regel knutna till en byggnad eller entré och består av:

  • Gata eller vägnamn samt adressnummer i tätbebyggda områden.
  • Adressområden och nummer utanför tätbebyggda områden.

Registrering adresser

Alla adresser som sätts av kommunen registreras i Lantmäteriets fastighetsregister. Härifrån kan andra aktörer hämta adressdata till navigatorer med mera. Korrekt adress är en förutsättning för att kunna folkbokföra sig på fastigheten eller i lägenheten.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress till exempel i flerbostadshus har varje lägenhet ett eget nummer som följer en standard.
Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Du som äger flerbostadshus eller småhus med flera lägenheter är skyldig att lämna in uppgifter till kommunen.

Länk till regler och blankett

Vem bestämmer namnen på gator?

Det är Kultur- och folkhälsonämnden som beslutar om namnsättning av vägar, gator, kvarter med mera inom detaljplanelagt område. Kommunens mätningsavdelning tar fram förslaget tillsammans med berörda. Det blir aktuellt med nya namn vid nybyggnad av nya områden. Namnsättningen ska föjla god svensk ortnamnssed.

Kart-och mätningsingenjör
0430-152 36

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan