Sök Kontakt
Här börjar innehållet.

Ekonomi och pengar

Ekonomi och pengar

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre perioder i livet. Oavsett anledning har du möjlighet att få stöd från Laholms kommun. Du har i första hand ett eget ansvar för din ekonomi och vi jobbar för att du ska bli så självständig som möjligt.