Sök Kontakt

Dödsfall och begravning

När ett dödsfall inträffar ställs många frågor. När du behöver ordna en begravning eller jordfästning, ta kontakt med begravningsbyrå. De kan också hjälpa dig med att göra en bouppteckning och fördela arvet.

Samlad information

På begravningssidan finns information och svar på många frågor som dyker upp när någon gått bort.

Begravningssidan Länk till annan webbplats.

Begravning

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud

Begravningsombud utnämns av Länsstyrelsen. Ombudets uppgift är att granska begravningsverksamheten i en kommun och undersöka bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet erbjuder information och kan hjälpa till att förmedla kontakter med viktiga parter vid begravningar

Begravningsombud i Laholms kommun är Bo Fritzon.

0709-781 968

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är en begravning som inte följer något specifikt religiöst regelverk. Vid en sådan begravning bestämmer de närmaste eller den avlidnes önskemål om ceremonins innehåll. I Sverige kan i princip alla välja en borgerlig begravning, oavsett om de tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

Platsen för begravningen är flexibel och kan vara både inomhus och utomhus. I Laholm upplåts gravkapellet S:t Gertrud till borgerliga begravningar. Begravningsbyråerna hjälper med att boka en förrättare för den borgerliga ceremonin.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlider ska det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Läs mer om bouppteckning och dödsboanmälan.

Stöd och hjälp vid dödsfall

Bidrag till begravning

Om inte dödsboets tillgångar räcker till begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från Laholms kommun. Bistånd kan beviljas med högst ett halvt basbelopp som hjälp till begravningskostnad och kostnad för gravsten.

Anhörigstöd

Anhörigcentrum ger stöd till anhöriga och närstående.

0430-266 75

anhorigcentrum@laholm.se

Läs mer om anhörigstöd

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan