Sök Kontakt


Skadedjur

Om du har problem med skadedjur inomhus ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsbolag.

Fastighetsägare eller motsvarande ansvarar för att hålla bostäder och allmänna lokaler fria från ohyra och andra skadedjur. Om du har skadedjur utomhus ska du vidta åtgärder om det finns hälsorisker, till exempel risk för större smittspridning. Kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag.

Kommunen ska se till skadedjur som inte hör till en särskild fastighet, om det finns risk för epidemier och sjukdom. Kontakta Medborgarservice för assistans. Kommunen ansvarar inte för att ta hand om till exempel fåglar, getingar, kaniner, katter, myror, rådjur, råttor, sniglar eller sorkar.

Hur hanterar miljöenheten klagomål?

Miljöenheten tar emot och registrerar ditt klagomål. Var tydlig och lämna så mycket information du kan. Tänk på att allt som kommer in till kommunen blir offentliga handlingar och kan begäras ut. Om du vill vara anonym är det bäst att ringa eller skriva brev, men du kommer inte kunna få någon återkoppling om ärendet ifall du är anonym.

För att vi ska kunna bedöma om det klagomålet gäller är en olägenhet behöver du i de flesta fall föra störningsdagbok. Anteckna när du blir störd, hur länge i taget och beskriv störningen.

Miljöenheten kommer kontakta den som orsakar störningen och ge dem möjlighet att bemöta klagomålet. Vi kan även åka ut för att bedöma störningen på plats.

Om det visar sig att klagomålet är befogat kan miljöenheten ställa krav på vissa åtgärder.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: