Sök Kontakt

E-cigaretter

Här kan du som säljer eller vill sälja e-cigaretter få svar på frågor om hur det går till, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Vem ska anmäla?

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bl a ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Hur anmäler du?

Använd dig av vår e-tjänst eller kontakta miljöenheten för en pappersblankett.
Ett egenkontrollprogram ska lämnas med ansökan.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer e-cigaretter för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna.

Vilka regler gäller vid försäljning av e-cigaretter?

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år.
Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllningsbehållare i vissa fall.

Regler om förpackning

Varje förpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med innehållsdeklaration. Styckesförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Påföljder

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Tillverkare och importörer

För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskridande handel tillkommer ytterligare krav. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av e-cigaretter. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.
Egenkontrollprogrammet ska t ex beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer och försäljningsansvarig
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns).
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Rutiner för kontroll av märkning av varorna.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Vad görs vid en tillsyn?

Samhällsbyggnadsnämnden gör oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas. Du kan läsa mer om tillsyn i Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsplan.

Sebastian Stjärneblad
Alkohol- och tobakhandläggare
0430-265 65

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan