Sök Kontakt


Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inventera och sanera PCB i en byggnad.

I Sverige finns det fortfarande äldre fastigheter med fog- och golvmassor som innehåller PCB. Ämnet kan också finnas i isolerrutor, kondensatorer och i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Alla byggnader som är byggda eller renoverade mellan åren 1956–1973 ska inventeras. Enda undantaget är småhus och villor som används som bostadshus.

Material innehållande PCB klassas som farligt avfall och ska förvaras skilt från annat avfall.

Det är du som fastighetsägaren som ansvarar för att saneringen görs med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Först måste du inventera dina fastigheter och rapportera resultatet till kommunen. Du ska inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Innan du börjar själva PCB-saneringen måste du anmäla den till miljöenheten. Du ska skicka in din anmälan senast tre veckor innan saneringen startar.

Det är viktigt att PCB inte sprids i miljön vid saneringsarbetet. Anlita därför ett företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering som arbetar enligt branschföreningen Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) rekommenderade metod. När du är färdig med saneringen ska du redovisa dokumentationen för kommunen.

I Laholms kommun har PCB-inventeringar genomförts i början av 2000-talet. För äldre byggnader som kan innehålla PCB (till exempel i fog- och golvmassor, kondensatorer eller isolerrutor) kan det krävas provtagning och sanering av PCB vid rivning. Vid rivning måste man också ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort.

Denise Andreasson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-266 59

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: