Sök Kontakt

Ovårdade tomter

När en anmälan inkommer om svartbygge, ovårdad tomt och förfallna byggnader så har byggnadsenheten krav på sig att utreda detta, enligt plan- och bygglagen. Det är ditt ansvar som fastighets-ägare att se till att gällande lagar och regler följs.

Ovårdad tomt

Din tomt ska hållas i ett vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och trafiken inte uppkommer. En tomt kan anses ovårdad om du lagt diverse föremål som skrot, överblivet och förbrukat material. Det kan även handla om växlighet som inte hållts i ett vårdat skick. Däremot behöver en oklippt gräsmatta inte betyda att tomten är ovårdad.

Ovårdade och förfallna byggnader

Din byggnad ska hållas i ett vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Som fastighetsägaren har du en skyldighet att underhålla och sköta din byggnad oavsett om du är boende på adressen eller inte.

Handläggare tillsyn
0430-152 99, 0430-152 87

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan