Sök Kontakt


Kommunråd

I kommunen finns cirka 150 politiker och tre kommunråd. De flesta politiker engagerar sig på sin fritid och ett fåtal jobbar hel- eller deltid med sitt politiska uppdrag.

Kommunråden i Laholms kommun

Ove Bengtsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C), är heltidsengagerad.

ove.bengtsson.c@laholm.se

070 835 9534

Kjell Henriksson (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Kjell Henriksson (S) är deltidsengagerad med 50 procents tjänstgöringsgrad. Förutom sin halvtidstjänst som kommunråd har han dessutom 20 procents tjänstgöringsgrad som ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott.

kjell.henriksson@laholm.se

076 780 7689

Peter Berndtson (SD)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, Peter Berndtson (SD), är deltidsengagerad med 50 procents tjänstgöringsgrad.

peter.berndtson.sd@laholm.se

070 322 1472

Arvodet knyts till riksdagslön

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är kopplat till arvodet för en riksdagsledamot. Riksdagsledamöternas arvoden bestäms av riksdagens arvodesnämnd. Efter beslut i kommunfullmäktige har arvodet för kommunstyrelsens ordförande satts till 100 procent av lönen för en riksdagsledamot. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande ligger därmed på 71 500 kronor per månad.

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande utgör i sin tur grunden för arvodet till övriga nämndsordförandena.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: