Sök Kontakt


Eget dricksvatten

Vattenkvaliteten i privata brunnar varierar. Du måste själv sköta brunnen och se till att filter och annan utrustning fungerar bra. För att få reda på om det är ett bra vatten behöver du göra en vattenanalys. Prova din brunn minst vart tredje år.

Det kan vara nödvändigt att låta en fackman göra en bedömning och eventuellt titta på brunnen, hydroforen och ledningsnätet. Det finns en hel del som du själv kan göra för att skydda och vara rädd om din vattentäkt.

Vattenprov för barn under 5 år

Laholms kommun erbjuder gratis provtagning av vatten från egen brunn för hushåll med barn under 5 år. Du ska vara folkbokförd och permanent boende på fastigheten.

Parametrar som ingår i provtagningen är nitrit, fluorid och bakterier.

Provinlämning

Sök på nätet vilka laboratorier som finns.

Om du använder provtagningsutrustning från SGS Analytics kan du lämna in på Medborgarservice i Stadshuset. Ordinarie tider för provinlämning är tisdagar senast klockan 12:00.

Jenny Hamringe
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-152 79

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: