Sök Kontakt


Bostadsanpassning

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag har du möjlighet att göra anpassningar i ditt boende för att kunna leva ett självständigt liv i eget hem.

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du har svårt att utföra dina vardagliga sysslor hemma kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till den bostad där du bor permanent. Det kan till exempel handla om:

  • att ta bort trösklar
  • byta badkar mot en dusch
  • montera en spisvakt eller
  • ordna en ramp vid entrén.

Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och anpassningarna samt att dessa behövs för att skapa en ampassad bostad för dig. Din funktionsnedsättning och varför du behöver anpassa din bostad ska intygas i ett medicinskt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Din ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska innehålla:

  • Skriftlig ansökan med personuppgifter och vilken anpassning som ansökan avser.
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Medgivande från fastighetsägaren om det är annan som söker.

Ansökan skickar du till
Laholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden/BAB
312 80 Laholm

Ansökningsblankett bostadsanpassning Länk till annan webbplats.

Från din beställning till utförd anpassning

För att veta vad din anpassning kommer att kosta behöver du skicka in en skriftlig offert på sökta åtgärder. Offerten ska innehålla uppgifter på anpassningarna som material och arbetskostnader inklusive moms från ett företag som innehar
F-skattsedel.

Handläggare för bostadsanpassning kan hjälpa till med att ta in offerter åt dig om du inte har möjlighet att göra detta själv. Vill du ha hjälp med offertförfrågan finns en ruta att kryssa i på ansökningsblanketten. Tänk på att det alltid är du som ansöker som är beställare och fakturamottagare även om du fått hjälp med offertförfrågan.

När du har fått ett beviljat beslut om bostadsanpassningsbidrag hemskickat till dig kontaktar du entreprenören och beställer jobbet. Det är du själv som beställare som ansvarar och äger din bostadsanpassning vilket gör att du står för framtida underhåll och reparationer.

Du kan i vissa fall ansöka om bidrag till reparationer, service och besiktning när det gäller tekniskt avancerad utrustning som

  • hissar
  • dörrautomatik
  • spol- och torkinsatser till WC-stolar.
Handläggare bostadsanpassning
0430-152 87, 0430-152 99

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: