Sök Kontakt

Separation och skilsmässa

Om du vill skiljas måste du skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Du kan göra detta tillsammans med din partner eller ensam om bara en av er vill skiljas. Om ni inte har gemensamma eller egna barn under 16 år och båda är överens om skilsmässan, kommer tingsrätten att godkänna den direkt.

Ansökan om äktenskapsskillnad finns att hämta på Sveriges domstolar webbplats.

Ansökan om äktenskapsskillnad Länk till annan webbplats.

För gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av er motsätter sig skilsmässan beslutar tingsrätten om att betänketid skall löpa i sex månader. Om ni efter betänketidens slut vill fullfölja skilsmässan, ska ni meddela tingsrätten detta inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

Är ni inte överens om hur vårdnad, boende och umgänge för barnen ska se ut, kan ni vända er till familjerätten för att få hjälp.

Samarbetssamtal

Om du och den andra föräldern behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge med ert barn kan ni få stöd från kommunen i form av samarbetssamtal.

I samarbetssamtalen är alltid barnets bästa i fokus. Målet med samarbetssamtalen är att stärka föräldraskapet och hjälpa er att tillsammans hitta lösningar som är bra för ert barn.

Det är viktigt att veta att ingenting från samarbetssamtalen blir nedskrivet eller sparas i någon journal eller register. Dessutom är samarbetssamtalen kostnadsfria.

Frågor om samarbetssamtal hänvisas till enhetschef Inger Öberg

070-515 88 79

Ansök om samarbetssamtal

Du använder vår e-tjänst för att boka samarbetssamtal. När båda föräldrarna bekräftat sin ansökan i e-tjänsten hör vi av oss för att boka en tid.

E-tjänst för ansökan om samarbetssamtal Länk till annan webbplats.

Digitalt stöd genom en skilsmässa (SES)

Med det kostnadsfria digitala stödet "Samarbete efter skilsmässa" (SES) kan du som bor i Laholms kommun få hjälp med de förändringar och utmaningar som uppstår vid en skilsmässa eller separation. På plattformen finns 18 moduler som berör teman och dilemman som familjer i separation/skilsmässa ofta ställs inför. För att börja använda tjänsten, gå in på deras hemsida.

www.samarbeteefterskilsmassa.se Länk till annan webbplats.

 

Tryggt och anonymt

SES är en trygg och anonym plattform som utvecklats av Köpenhamns universitet och bygger på forskning om dess effekt. Studier har bevisat att SES kan minska depression, stress och fientlighet.

Vid frågor om SES går det bra att vända sig till Familjerådgivningen eller Familjerätten.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan