Sök Kontakt

Val av skola

Alla elever som är bosatta inom Laholms kommun är garanterade en plats i kommunens grundskola.

Val av skola och skolplacering

Elevens första möjlighet till val av skolenhet är inför skolstarten i förskoleklass. Alla elever har möjlighet att välja en kommunal skola, en fristående skola eller skola i en annan kommun. Alla kommunala skolor har ett upptagningsområde. De elever som är folkbokförda inom en kommunal skolas upptagningsområde kommer i första hand att hänvisas till denna skola.

Informationsbrev om anvisad skola skickas hem till alla blivande f-klassare under våren innan skolstart.

Urval

Ett urval av skolplacering görs i de fall fler vårdnadshavare söker plats för sitt barn vid en skola som inte har tillräckligt med antal platser för att ta emot alla barn.

Urval sker utifrån följande kriterier:

  • Elever som är folkbokförda i aktuell skolas upptagningsområde. En plats vid skolan reserveras till eleven, bland annat för att ange elevs rätt till skolskjuts.
  • Syskonförtur, där yngre elever prioriteras framför äldre.
  • Relativ närhet

Placering i Laholms tätort

För Glänningeskolan och Parkskolan, belägna i Laholms tätort, varierar respektive skolas upptagningsområde inför varje nytt läsår. Indelning av upptagningsområdena beslutas gemensamt av de båda skolornas rektorer på delegation av barn- och ungdomsnämnden. Upptagningsområdena beslutas utifrån följande kriterier:

  • antal barn till förskoleklassen
  • organisation och ekonomiska förutsättningar för skolorna
  • indelning av bostadsområden för att öka skolornas mångfald
  • en beredskap för nyinflyttade elever

Närhetsprincipen

Den så kallade relativa närhetsprincip innebär att varje elevs avstånd till önskad skola och närliggande skolor ska jämföras i relation till andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. Det innebär inte att elev alltid placeras vid den skola som ligger närmast hemmet.

Nyinflyttad och byte av skola

Är du nyinflyttad i kommunen ansöker du om skola på blanketten "ansökan ny elev".

Blankett ansökan ny elev Pdf, 137.6 kB.

Om du inte är nöjd med den skolplacering som du fick för ditt barn vid val av skola kan du ansöka om att få byta skola. Det är möjligt att söka annan placering inför varje nytt läsår, eller under pågående läsår. Använd blanketten "Byte av skola".

Blankett byte av skola Pdf, 38.8 kB.

Om du flyttar från kommunen ska du använda dig av blanketten "Utflyttad elev".

Blankett utflyttad elev Pdf, 27.9 kB.

Val av skola kan påverka skolskjutsen

Elev som valt annan skola än den som är reserverad är inte garanterade skolskjuts till och från skolan. Det är därför viktigt att du som är beroende av skolskjuts tar reda på hur val av skola påverkar möjligheten.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan